Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Elections in the USA - George Washington

George Washington (1732 — 1799) won a lasting place in American History as the «Father of our Country». For nearly twenty years he guided his country much as a father cares for a growing child.

Washington lived an exciting life in exciting times. As a boy, he explored the wilderness. When he grew older, he helped the British fight the French and Indians. Many times he was nearly killed. As a general he suffered hardships with his troops in the cold winters.

He lost many battles, but led the American Army to final victory. After he became President, he successfully solved many problems facing his country.

Washington belonged to an old colonial family that believed in hard work, in public service and in worshipping God. George Washington was born in Westmoreland county, Virginia, on a farm, on February 22, 1732. His first American ancestor came to Virginia from England in 1657. Farming, land buying, trading, milling, and the iron industry were the means by which the family rose in the world. George's father, Augustine, had four children by his first wife and six by his second wife, Mary Ball, George's mother.

Of George's early life little is known. His formal educaition was slight: no more than 7 or 8 years of school. Men, plantation life and the haunts of river, field and forest were his principal teachers. His favourite subject was arithmetic. He studied enough history and geography to know something of the outside world. But he never learned very much about literature, foreign languages and history.

At the age of 14 he began to work as a surveyor, making many trips into the wilderness areas of Virginia and Pennsylvania. His first military experience came in the French and Indian War (1754 — 1763), when he was sent on two missions deep into the Ohio county.

In 1759 Washington retired and married Martha Dandridge, a rich widow. He became a loving stepfather to Martha's two children. He was a progressive farmer of that time.

In 1760's the American colonists grew angrier and angrier at the taxes placed on them by Great Britain. In September 1771 the Continental Congress met, where Washington had his first chance to meet and talk with leaders of other colonies. The members were impressed with his judgement and military knowledge. He was sent to attend the Second Continental Congress (1775) where he was elected a commander- in-chief of the Continental Army. He proved himself a capable commander of the War of Independence.

In 1787 Washington was chosen president of the Continental Convention and later elected first president of the republic (1789), followed by reelection (1792).

George Washington died after an illness of two days on December 14, 1799.

No other American has been honored more than Washington. The nation's capital, Washington D. C., was named after him. There the giant Washington Monument stands. The state of Washington is the only state named after President. Many cities, parks, streets, bridges, lakes, and schools bear his name. Washington's portrait appears on postage stamps, on the $1 bill, and on the quarter.


Questions:

1. How long did G. Washington guide his country?

2. What family did Washington belong to?

3. When did his first American ancestor come to Virginia?

4. How many children did George's father have?

5. What did G. Washington study?

6. When did he begin to work?

7. When did G. Washington retire?

8. Where did G. Washington have his first chance to meet and talk with leaders of other colonies?

9. When was G. Washington chosen president of the Con tinental Convention?

10. When did he die?


Vocabulary:

lasting — міцний, тривкий

to guide — вести

to explore — вивчати

to kill — вбивати

hardships — труднощі

to solve — вирішити

ancestor — предок

to retire — піти у відставку

to be elected — бути обраним


Джордж Вашингтон


Джордж Вашингтон (1732 — 1799) займає визначне місце в історії Америки як «батько нашої країни». Він керував країною близько 20 років як батько, що піклується про підростаючу дитину.

Вашингтон прожив бурхливе життя в буремні часи. Ще хлопчиком він досліджував дикі місця. Коли підріс, він допомагав британцям воювати з французами та індійцями. Його ледве не вбили декілька разів. Коли він був генералом, зносив труднощі холодних зим разом із солдатами.

Він безліч разів програвав битви, але привів американську армію до остаточної перемоги. Після того як Вашингтон став президентом, він успішно вирішив багато проблем, з якими стикнулася його країна.

Вашингтон походив із старої колоніальної сім'ї, яка не боялася важкої роботи, служила суспільству й вірила в Бога. Джордж Вашингтон народився в жовтні в окрузі Вестморленд, штату Вірджинія, на фермі 22 лютого 1732 року. Його перший предок — американець приїхав до Вірджинії з Англії в 1657 році. Сім'я стала на ноги завдяки фермерству, скуповуванню земель, торгівлі, млинарству й залізовидобувній промисловості. У батька Джорджа, якого звали Августин, було четверо дітей від першої дружини й шестеро дітей від другої, Мері Белл, матері Джорджа.

Про дитинство Джорджа відомо мало. Його офіційна освіта була неповною, не більше 7 — 8 років навчання в школі. Головними його вчителями були люди, життя на плантаціях, часті прогулянки до річки, у поле, лісом. Його улюбленим шкільним предметом була математика. Він вивчав історію та географію і досить добре розумів світ природи, що його оточував. Проте він погано знав літера- туру, іноземні мови та історію.

У 14 років він почав працювати землеміром і багато їздив дикими місцинами Вірджинії та Пенсільванії. Він набув першого воєнного досвіду у війні між французами та індійцями (1757 — 1763 pp.), коли його послали з двома місіями в округ Огайо.

У 1759 році Вашингтон пішов у відставку й одружився з багатою вдовою Мартою Дендрідж. Він став люблячим вітчимом двох дітей Марти. Він був прогресивним фермером на той час.

У 60-ті роки зростало невдоволення американських колоністів податками, якими обкладала їх Великобританія. У вересні 1771 року відбувся Континентальний конгрес, де у Вашингтона виникла перша можливість зустрітися й поговорити з лідерами інших колоній. Члени конгресу були вражені його судженнями і воєнною обізнаністю. Його послали на II Континентальний конгрес (1775 p.), де його було обрано головнокомандуючим Континентальної армії. Він довів, що здатний бути командуючим у Війні за незалежність.

У 1787 році Вашингтона було обрано президентом Континентальної конвенції і пізніше — першим президентом республіки (1789 p.). Потім було переобрання в 1792 році.

Дж. Вашингтон помер після дводенної хвороби 14 грудня 1799 р.

Жодного американця не поважали більше, ніж Вашингтона. Столиця держави названа його ім'ям. Там знаходиться величезний пам'ятник Вашингтонові. Штат Вашингтон — єдиний штат, названий на честь президента. Його ім'я носить багато міст, парків, вулиць, мостів, озер, шкіл. Портрет Вашингтона зображений на поштових марках, однодоларовій купюрі й на монеті в 25 центів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити