Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Discovery of America (1) - Відкриття Америки (1)

America was founded by Columbus in 1492. Columbus fled to this country because of persecution by Ferdinand and Isabella, who refused to believe the world was round. Before Columbus reached America he cried «Ceylon! Ceylon!» because he wanted to see India. When he arrived, he cried again. This time he cried «I have found it!»

Columbus was mistaken in thinking he had reached India. There is still a great deal of confusion about the East and the West. As Columbus discovered, if you go west long enough you find yourself in the east and vice versa. In the New World most of the eastern half of the country is called the Middle West although it is known as the East by those who live in the Far West.

Columbus, who was as confused as anybody who has been at sea for a long time, called the first people he saw «Indians». Accompanied by his followers, Columbus made several other voyages in search of India. Try as he might, however, he kept discovering America and finally returned to Spain to die.


Questions:

1. Who discovered America?

2. Did Columbus intend to reach America or India?

3. Is there any confusion about the East and the West?

4. How did Columbus call first people in America?

5. Did he make other voyages in search of India?


Vocabulary:

persecution — переслідування

confusion — плутанина

voyage — подорож, мандрівка


Відкриття Америки (1)


Америка була відкрита Колумбом у 1492 році. Колумб втікав у цю країну через переслідування Фердинанда та Ізабелли, які відмовилися повірити, що Земля кругла. Перед тим як Колумб дістався Америки, він вигукнув: «Цейлон! Цейлон!», тому що хотів побачити Індію. Коли він прибув туди, то закричав знову. Цього разу він вигукнув: «Я відкрив її».

Колумб помилявся, коли думав, що дістався Індії. Досі існує плутанина з визначенням сходу й заходу. Згідно з відкриттям Колумба, якщо ви довго йдете на захід, то опинитеся на сході й навпаки. У Новому Світі більша частина країни називається Середній Захід, хоча він відомий як Схід для тих, хто живе на Далекому Сході.

Колумб, який заплутався як ніхто інший, хто провів багато часу в морі, назвав перших людей, яких побачив, індійцями. Зі своїми послідовниками Колумб здійснив декілька подорожей у пошуках Індії. Стараючись з усіх сил, він, проте, підтвердив відкриття Америки і врешті-решт повернувся до Іспанії, щоб померти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити