Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

 

Характеристика тесту з англійської мови

 

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додатки № 3 і 3.1 до наказу № 791 від 14.07.2011 p.).

Загальна кількість завдань тесту - 43.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест складається з трьох частин:

• Читання.

• Використання мови.

• Письмо.

У тесті з англійської мови використовуються завдання чотирьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (№1—5, 11—16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6—10). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17—42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/ речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

 

Схеми оцінювання завдань тесту з англійської мови:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 тестових балів за такими критеріями:

a. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)

а1 - перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

а2 - друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

А3 - третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

b. Структура тексту та зв’язність

b1 - зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.

b2 — відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.

dВикористання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 тестових бали.

 

Увага!

1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d.Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, — 56.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити