Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

 

Складові частини тесту

 

Письмо

 

Ця частина тесту перевіряє рівень сформованості у вас навичок писемного мовлення англійською мовою для вирішення практичних цілей, а саме: вмінь писати грамотно та передати письмово необ­хідну інформацію в таких формах, як особистий або діловий лист, вітальна листівка, оголошення, електронне повідомлення, стаття, нотатки, анкета тощо.

Для успіху у цій частині тесту вам стануть у нагоді системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, які ви отримали під час вивчення англійської мови у середній школі. Ви маєте продемонструвати, що вмієте правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (фразеологічні звороти, розмовні фрази та ідіоматичні вирази) і відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо), щоб виконати комунікативне завдання. Чим різноманітнішим, більш вдалим та більш відпо­відним до ситуації спілкування буде ваше письмове висловлювання, тим вищою буде ваша оцінка.

Для виконання завдань частини тесту «Письмо» учасник отримує бланк Б, на якому визначено місце для запису відповідей на кожне завдання. Учасник повинен оформити свою роботу таким чином, щоб на бланку Б вистачило відведеного місця. Не варто писати на звороті сторінки: текст, написаний на звороті бланку Б, перевірятися не буде.

 

ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПИСЬМА

 

·     Покращуйте власні навички письма. Скористайтеся методом, який ви вже використовували, коли вчилися писати рідною мовою:

·     Читайте більше зразків, які добре написані англійською мовою. Що більше ви читатимете, тим краще розумітимете структуру англійських речень.

·     Копіюйте. Якщо треба більше читати англійською мовою, чому не використати це для по­кращення своїх навичок письма? Переписуйте гарні зразки письмового висловлювання на папір, аналізуючи при цьому структуру речень, запам’ятовуючи групи слів, вжиті для певної мети повідо­млення. Намагайтеся запам’ятати більше слів та фраз кожного разу та перевіряйте себе, чи правильно ви їх переписали.

·     Пишіть більше. Ніщо не замінить практику письма: чим більше ви практикуєте письмо, тим легше вам буде під час тесту, тим кращими будуть ваші речення. Добре, коли правильність ваших речень перевіряє кваліфікований викладач англійської мови, але коли у вас немає такої можливос­ті — не хвилюйтеся! Якщо ви збираєте та переписуєте добре написані зразки параграфів англійською мовою, структура речень, які ви складаєте самостійно, обов’язково покращиться.

·     Зберіть для тренування якомога більше зразків завдань для письмової розгорнутої відповіді. Для цього скористайтеся шкільними підручниками та Інтернет-ресурсами. Відпрацюйте навички швидкого визначення ключових моментів у запитанні, формулювання складових ідей теми за допомогою мозкового штурму та складання планів до кожної теми. Поступово скорочуйте час на виконання цієї роботи до 5 хвилин.

·     Спостерігайте, які мовні засоби використовуються в гарних оригінальних зразках письмової комунікації:

— для сполучності параграфів та речень (як пов’язати свої думки усередині та між реченнями й параграфами): наприклад, логічні зв’язки додавання (as well asin additionабо протиставлення (whereason the other hand).

— для висловлювання власної думки: наприклад, 7 believe that... ’ 7 would argue that... ’.

— для протиставлення думок або вчинків: наприклад, Despite the fact that

— для спростування аргументу: наприклад, ‘There is little evidence to support...

— для підтвердження вашої головної думки: наприклад, In ту experience ... ’ або ‘A good example of this is ...’.

— у висновках: наприклад, ‘In conclusion ..’or ’Summing up тощо.

·     Складіть собі список відповідних кліше, або скористуйтеся готовими із підручників чи з на­явних Інтернет-ресурсів та практикуйте їхнє вільне використання під час написання роботи.

·     Завдання з розгорнутою відповіддю не має одного «правильного» варіанту. Вам треба оцінити ситуацію спілкування, тему та форму письмової відповіді, організувати свої думки та розгорнути їх у зв’язану відповідь. Вас оцінюють за те, як добре ви вмієте використовувати стандартну письмову ан­глійську мову, організовувати та пояснювати свої думки, підтримувати їх аргументами та прикладами.

 

Мозковий штурм

Витратьте три-п’ять хвилин на формулювання ідей до завдання за допомогою «мозкового штурму». Занотуйте все, що спаде вам на думку. Мета цієї вправи — активувати вашу пам’ять і здобути з неї все, що може стати у нагоді. На цьому етапі корисною буде будь-яка думка. Використовуйте чернетку для запису своїх ідей.

 

Різноманітність

Найкращі зразки відповідей зазвичай містять різноманітні приклади та аргументи. Під час моз­кового штурму розглядайте різні перспективи теми або завдання. Намагайтеся подивитися на питання чи тему з різних точок зору, під різним кутом. До одного й того ж висновку можна дійти різними шляхами. Чим різноманітніші ваші думки або аргументи, тим більш збалансованою буде ваша робота і тим вищою оцінка.

 

Головна ідея

Закінчивши творчий мозковий штурм, перегляньте ваші нотатки. Яку з думок ви можете виділити та забезпечити достатньою кількістю прикладів та аргументів? Дуже важливо вибрати таку думку, яку ви зможете вдало розвинути у змістовне та логічне письмове повідомлення. Цей вибір стосується не ваших особистих уподобань, а змоги написати коротке раціональне і зрозуміле повідомлення.

 

Боротьба з бур'янами

Кожен сад ідей має свої «бур’яни». Думки, які ви здобули за допомогою мозкового штурму, — це випадкові шматочки інформації, які мають різну цінність для вашої роботи. Методично виберіть з них ті, що є найкращими, а найкращими вважаються ті, про які легко написати кілька речень або параграф.

 

Логіка

Тепер, коли ви вирішили, які ідеї будете використовувати, організуйте їх. Впорядкуйте їх логічно. Ваші головні думки мають випливати одна з одної, бути логічно пов’язаними. У читача має скластися відчуття цілісності та безперервності вашої письмової роботи.

 

Розвиток

Коли у вас є логічна послідовність головних ідей, починайте розвивати кожну з них у послідов­ності, яку ви для себе визначили. Контролюйте темп своєї роботи. Не витрачайте забагато часу на одну з обраних ідей, якщо ви плануєте використати всі. Слідкуйте за часом: коли вам залишилося 20 хвилин, а у вас є 10 ідей, то написати про кожну за дві хвилини досить складно. Але якщо ви контролюєте свій час, все можна встигнути. Якщо ви не встигаєте за графіком, можна прискорити роботу і скоротити кількість слів для формулювання наступних ідей.

Закінчивши розвиток однієї ідеї, викресліть її із загального списку ваших ідей. Таким чином ви напевне будете знати, про що писати далі, а також це допоможе контролювати темп та передбачити обсяг роботи, що залишився.

 

Перший параграф

Перший параграф вашої письмової роботи зазвичай повинен мати декілька чітких частин. По- перше, ви маєте власними словами викласти мету завдання або перефразувати тему. По-друге, сформулюйте вашу власну думку або ставлення до ситуації та поясніть, чому ви так ставитесь або відчуваєте. По-третє, коротко викладіть ваші головні ідеї, які прогнозуватимуть зміст усього вашого повідомлення. Також слушно повідомити читача, що кожну з цих ідей ви детально розглянете у на­ступному тексті. Перший параграф — це своєрідне резюме вашого письмового повідомлення.

 

Основний параграф

Кожний з наступних параграфів має розвивати ідеї, які були згадані у першому параграфі. Ви­користовуйте ваш особистий досвід та знання для того, щоб підтримати кожну ідею прикладами та аргументами.

Заключний параграф

У заключному параграфі підсумуйте, про що йшлося у повідомленні. Ще раз висловіть власну думку та відчуття. На цьому етапі ваша мета — нагадати читачеві головний зміст вашого повідомлення.

 

Нерви

Паніка не напише за вас більше слів на папері. Тому від неї немає жодної користі. Коли ви вперше побачили завдання тесту і у вас у голові виникло стільки ж думок, скільки слів на чистому аркуші паперу, глибоко вдихніть і змусьте себе почати механічно виконувати вищенаведені рекомендації.

По-друге, не піддавайтеся годинниковій лихоманці. Дуже легко запанікувати, коли дивишся на напівпорожню сторінку, в голові багато випадкових думок, ви почуваєтесь розгублено, а годинник цокає швидше, ніж ви б хотіли.

Коли ви сформулювали низку ідей на початку роботи за допомогою «мозкового штурму», вам немає потреби вигадувати нові ідеї під час письма. Якщо у вас залишається мало часу, а ідей, про які ви збиралися написати, ще багато, немає жодної необхідності включати їх усі: скорочуйте ідеї без усяких вагань. Виберіть декілька найкращих з тих, що залишилися, та розвивайте їх. У вас не повинно виникати відчуття, що ви зобов’язані записати та розгорнути усі думки, які ви запланували на початку.

 

Перевірте свою роботу

Для високого результату тесту важливіше написати коротшу роботу, яка грамотно написана та добре організована, ніж довшу, в якій багато помилок та немає чіткої структури.

Залиште наприкінці щонайменше три хвилини, щоб ще раз проглянути та перевірити те, що ви написали. Перевірте, чи все написане зрозуміле і логічно пов’язане, Виправге усі можливі орфогра­фічні та граматичні помилки. Якщо ви дійшли висновку, що деякі речення або параграфи краще б підходили до іншої частини тексту, акуратно стрілочкою покажіть їх бажане розташування у тесті. Також акуратно викресліть ті частини тексту, які вам непотрібні або помилкові.

Під час остаточного коректування перевіряйте текст на відсутність фрагментів або незакінчених речень, дуже коротких або дуже довгих речень. Якщо речення дуже коротке, переконайтеся, що чітко можете знайти в ньому підмет та присудок. Якщо речення дуже довге, розділіть його на два коротші речення. Обережно поводьтеся зі «складними» словами: дуже добре, коли ви використовуєте лексику високого рівня володіння мовою, але ви маєте бути певними, що застосовуєте її коректно. Вас оцінюють не за знання англійської лексики, а за уміння розвинути та висловити свої думки.

 

Тестові завдання з письма: практикум

 

ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

 

Під час виконання письмового завдання з розгорнутою відповіддю ви маєте створити власне висловлювання у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Вам не дозволено користуватися словниками, розмовниками, електронними перекладачами тощо. Тому Грунтовна підготовка має вирішальне значення для досягнення успіху.

Виконуючи це завдання, зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлювання, правильність використання лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).

Згідно з програмою середньої загальноосвітньої школи (http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/new_pr/for.docта програмою незалежного тестування з англійської мовиwww.testportal.gov.ua/preDare-eng ви маєте вміти писати автобіографію, записки, повідомлення, особисті листи та нескладні ділові повідомлення з використанням формул мовленнєвого етикету відповідного зразка або в довільній формі, заповнювати анкети та формуляри тощо. Змістом цих видів письмового спілкування може бути певна довідкова інформація, опис людини, предмета, місця або ситуації, розповідь про перебіг подій, окремі факти і події свого життя, плани на майбутнє, про проведення заходів тощо. Ви маєте вміти висловити власні міркування та почуття і запитати про певну інформацію у партнера по листуванню.

Підручники, що їх рекомендовано для підготовки до тестування www.testportal.gov.ua/sampo.zipмістять зразки письмових текстів, які мають певний формат та використовують мовленнєві формули, характерні для тієї чи іншої форми письмового спілкування. Проте ви можете скористатися Інтернет- ресурсами, де також можна знайти автентичні якісні зразки для власної підготовки (див. http://www.letter-samples.com/, http://ezinearticIes.com/?eat=Writing-and-Speakinghttp://www.readwritethink.org/materials/letter generator/).

 

Як виконувати письмове завдання

 

·     Уважно прочитайте завдання (комунікативну ситуацію).

·     У тексті завдання підкресліть ключову інформацію. Уважно прочитайте усі частини завдання, щоб не забути включити в своє письмове повідомлення все, що вимагає запитання.

·     Швидко занотуйте всі свої ідеї щодо завдання, власну точку зору, досвід тощо.

·   Складіть план вашої письмової роботи. Визначіть, які думки будуть головними складовими частинами вашого повідомлення, які додаткові деталі використаєте для підтримки головних ідей (бажано сформулювати не менш ніж дві головні думки).

·   Продумайте логіку взаємозв’язку між вашими думками. Ідеї між реченнями та параграфами мають бути логічно пов’язані.

·      Продумайте елементи оформлення роботи відповідно до заданого формату (привітання, звер­нення, заключні фрази тощо).

·      Напишіть роботу на чернетці. Пам’ятайте, що треба написати не менш ніж 100 слів.

·      Ваша оцінка буде вищою, якщо користуватиметесь різноманітними структурами та лексикою, я Не варто копіювати слова та структури завдання: це не дасть вам змоги отримати високий бал. Користуйтеся власним словниковим запасом та викладайте думки самостійно.

·       Не витрачайте на цю частину тесту більш ніж 40 хвилин. Залиште собі приблизно 5 хвилин на перевірку того, що написано. Використовуйте список контрольних пунктів для перевірки, про який вже згадувалося вище. Внесіть корективи, якщо треба.

·       Перепишіть текст письмової роботи у бланк Б. Зауважте, що вам не виділено додаткового часу на перенесення відповідей у бланк Б.

·       Зверніть також увагу на той факт, що ви маєте вмістити текст відповіді на відкрите запитання в ту кількість рядків (20-22), яка наведена з одного боку сторінки бланку Б. Не варто писати на звороті: текст, написаний на звороті бланку Б, перевірятися не буде.

Приклад:

You have been chosen to take part in a student exchange program in the U.S. The regional manager of the program asked you to go to an introductory meeting at the local office of the American Councils.

You cannot go, because you have an important test at school on that day.

Write an e-mail to Alicia Young, who is organizing the meeting:

• apologizing for not being able to go to the meeting;

• explaining why you cannot go;

• asking for further instructions and relevant information.

You do not need to write any dates or addresses.

Зразок відповіді:

Dear Ms Young,__________________________

Thank you for inviting me to take part in the introductory meeting of the student exchange program participants. To my great regret I won’t be able to attend this meeting because I have my finals on mathematics scheduled on this date. Unfortunately I cannot miss this exam as it is compulsory for all secondary school leavers, and in my school it is held on the fixed date determined by the Ministry of Education.

I am fully aware that if I don’t come to this meeting I may miss a lot of important information that is to help the exchange students to get prepared for a trip to the U.S. So will you please advise me how I can receive the necessary instructions and keep up with the rest of the team.

I am awfully sorry for any inconvenience my absence may cause. Thank you for your understanding and help.

Sincerely,

Mary Shevtsova

 

Ваша відповідь оцінюється за чотирма критеріями:

1. Виконання комунікативного завдання: найвищий бал надається тоді, коли усі комунікативні умови, зазначені у завданні, згадані та опрацьовані.

У завданні, що зазначене вище, містяться три комунікативні умови: вибачитися, пояснити та запи­тати. Зразок відповіді згадує всі три умови: «То ту great regret...» та «І am awfully sorry’ for...», «because I have my finals on mathematics...», «will you please advise me...». Крім того, кожна з умов опрацьована і розгорнута відповідно до ситуації: «Unfortunately I cannot miss this exam...», «I am fully aware that if I don’t come...», «Thank you for your understanding and help.». Тому цей зразок відповіді може отримати найвищий бал за цим критерієм.

2. Структура та зв’язність тексту: стиль та логіка висловлювання мають відповідати формату за­вдання та меті висловлювання. Якщо це — дружній лист або електронне повідомлення, вони мають містити елементи, характерні для такого типу повідомлень. Думки мають бути викладені логічно та послідовно, текст — поділено на абзаци, зв’язок на рівні речень та абзаців — показано за допомогою наявних з’єднувальних елементів.

Зразок відповіді містить структурні елементи формального електронного листа: привітання, вступне речення, заключне речення тощо Dear Ms Young,», «Thank you for inviting me...», «Thank you for your understanding and help.», «Sincerely,»). Зразок написано формальним стилем. Текст розподілено на параграфи. Наявні з’єднувальні елементи (this meetingthis dateit is compulsory..., UnfortunatelySo...).

3. Адекватне використання лексичного матеріалу: використано різноманітні слова, які чітко та ідіо­матично передають зміст висловлювання та відповідають стилю та меті повідомлення.

4. Граматична правильність: уміння використовувати різноманітні граматичні структури, писати без орфографічних, граматичних або синтаксичних помилок.

 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО УСПІШНОГО ПИСЬМА

 

Перед тестуванням

·    Уважно ознайомтеся з інструкцією до завдань різних типів заздалегідь, щоб ви могли швидко проглянути інструкцію і знати, що треба робити.

·    Практикуйтеся у письмовому виконанні завдань у відведений час, особливо, якщо у вас не­достатньо досвіду швидко писати англійською мовою.

·    Слідкуйте за сучасними подіями у світі та у вашій країні, тому що завдання можуть бути пов’язані з цими подіями і вам будуть потрібні новітні факти та думки.

 

Під час тестування

·    Використовуйте надійну та якісну ручку чорного кольору.

·    Зрозумійте запитання тестового завдання.

Дуже важливо повністю зрозуміти завдання. Ви маєте бути певні, що саме потрібно написати і яку інформацію надати, щоб точно виконати завдання.

Ви навряд чи зможете отримати високий бал за письмову частину тесту, якщо не зможете:

— написати саме те, чого вимагає завдання, та використати достатню кількість слів;

— писати безпосередньо за темою завдання: коли визначена тема та головне питання завдання, дотримуйтеся її упродовж всієї роботи;

— писати для наміченого читача, тобто використовувати відповідний до ситуації стиль повідом­лення. Наприклад, якій,о ви пишете звіт для вчителя, стиль має бути формальним та академічним, тоді як лист до приятеля має бути написаний розмовним стилем;

— написати те, чого від вас очікують: наприклад, якщо тестове завдання містить слова «write from your own experience», очікується, що ви будете писати, виходячи з ваших знань цієї теми, і ніхто не очікує, що ви повинні мати особистий досвід у цій галузі.

— написати про ВСЕ, чого потребує завдання: наприклад, якщо завдання вимагає проаналізувати становище та дати поради щодо ситуації, яка склалася, навіть ретельний та детальний опис не покращить ваш результат, якщо ви забули написати свій варіант розв ’язання проблеми або рекомендації.

·   Використовуйте так званий трикомпонентний підхід до створення письмового тексту: речення, параграф, лист, твір або звіт мають містити три головні компоненти.

♦ Просте речення:

Підмет +  Присудок +  Додаток...

♦ Типовий параграф:

1. Тематичне речення (формулює головну думку параграфа);

2. Пояснення (до думки тематичного речення) або доказ, або додаткові деталі, або приклад, що ілюструє ідею головного речення.

3. Заключне речення — підсумок параграфа, зв’язок із наступним параграфом.

♦ Типовий твір-есе:

1. Вступ.

2. Основна частина.

3. Підсумок.

♦ Типовий лист:

1. Вступний параграф - посилання на попереднє листування та мету листа.

2. Основний зміст листа.

3. Заключний параграф — підсумок та вислів свого ставлення до адресата.

·    Таким чином, структура формального письмового повідомлення, як і малюнок кішки, зазви­чай складається з трьох частин: голови — вступу, тулуба — основної частини та хвоста — заключної частини. В письмовому повідомленні ці частини займають стільки ж місця, скільки й фрагменти кішки на малюнку.

·   Будуйте цікаві речення. Уникайте дуже простих речень або дуже банальних. Вдале речення несе певну інформацію читачеві, і тому його цікаво читати. Проте не треба писати дуже складними реченнями та використовувати слова, у значенні яких ви не впевнені. Краще використати прості слова правильно, ніж складні слова — неправильно.

·    Майте в голові заздалегідь сформований список пунктів для перевірки вашої роботи наприкінці тесту. Включіть до нього ваші типові помилки. Наприклад,

Чи я ...

♦ написав/ла достатньо слів?

♦ торкнувся/лася усіх частин запитання?

♦ додав/ла літеру s’ в усіх випадках вживання дієслова в третій особі однини у часі the Present Simple?

♦ правильно вжив/ла артиклі (aan чи the)?

♦ додав/ла літеру s’ до всіх обчислювальних іменників множини?

♦ правильно вжив/ла прийменники?

♦ правильно вжив/ла граматичні форми часу?

♦ використав/ла різні структури речень?

♦ використав/ла різноманітну лексику?

♦ використав/ла різноманітні сполучні слова? тощо

Підсумуємо, що треба, а чого не варто робити під час підготовки та виконання частини тесту «письмо».

ТРЕБА

♦ уважно прочитати запитання та підкреслити важливі слова;

♦ скласти план перед тим, як почати писати;

♦ писати зрозуміло та стисло;

♦ написати певну кількість слів (не менш ніж 100);

♦ писати розбірливо, щоб сторонній міг прочитати написане;

♦ перевірити, чи усі важливі частини запитання включено в роботу;

♦ додати відповідні власні ідеї та інформацію до ключових ідей завдання;

♦ пам’ятати, в якому форматі слушно виконувати завдання (лист, заява тощо);

♦ вживати лише ті слова і структури, в правильності та значенні яких ви впевнені;

♦ користуватися початковими та заключними фразами у листі, факсі та електронному листі;

♦ використовувати заголовки та підзаголовки, якщо пишете звіт або пропозицію;

♦ обрати відповідний стиль та рівень формальності;

♦ використовувати різноманітні слова та вирази, синоніми та перифраз;

♦ структурувати роботу за допомогою корисних слів-зв’язок, таких як firstly’, ‘also’, ‘however’, ‘moreover’, ‘nevertheless’, ‘on the one hand’, ‘on the other hand’ тощо;

 розділяти текст на параграфи та вмістити свій текст у відведене для цього місце на аркуші Б;

♦ перевірити, чи відповідає ваша завершена робота на поставлене запитання.

НЕ ВАРТО

♦ замальовувати помилкові слова: замість цього акуратно закресліть помилку однією лінією;

♦ забувати слідкувати за плином часу;

♦ недооцінювати можливість створити для себе умови тестування вдома: практикуйтеся у виконан­ні типових завдань з обмеженням часу, без словника та з ретельною перевіркою наприкінці роботи;

♦ панікувати, якщо інші люди поряд з вами починають відразу писати;

♦ додавати забагато інформації до своєї роботи;

♦ «позичати» для своєї роботи забагато слів з тестового запитання;

♦ робити орфографічні помилки в ключових словах, які містяться в тестовому запитанні;

♦ хибно інтерпретувати або плутати інформацію, що міститься в тестовому запитанні;

♦ повторювати ті самі слова та структури;

♦ змішувати формальне і неформальне мовлення;

♦ витрачати час на написання адреси у листі, якщо тестове завдання цього не потребує;

♦ хвилюватися, коли ви написали трохи більше слів, ніж треба.

Відпрацюйте свої дії згідно з викладеними порадами, тому що під час тестування вам потрібно скористуватися ними в досить стислий час, а це може бути складно. І нарешті, пишайтеся собою та будьте впевнені щодо того, що написали!

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

ЗАВДАННЯ 1

 

You would like to study in the US. Your teacher of English has given you the address of her old frienc you have never met.

Write a letter to the American contact to:

— introduce yourself and refer to your teacher’s help;

— say why you want to go to America;

— ask if s/he can help you to organize your stay there;

— ask about language schools situated next to his/her place.

You do not need to write any dates or addresses.

 

ЗАВДАННЯ 2

 

You are now on holiday traveling around Europe. Write a postcard to an English-speaking friend telling him/her:

— what places you have already visited;

— what sights impressed you most;

— what you are doing now;

— what is planned for the rest of the tour.

You do not need to write any dates or addresses.

 

ЗАВДАННЯ 3

 

An English-speaking friend who lives in another town in your country is going to visit your home for a few days. Send an email to your friend telling him/her:

— how to get to your house by public transport;

— what time you expect him/her;

— what you are going to do together during his/her stay.

 

ЗАВДАННЯ 4

 

You have been asked to organize a special event as a part of the school’s English Week. Suggestions include poetry reading, a poster presentation, music and songs, or the chance to meet the native speakers of English. Write a notice for the school notice board to advertise the event. In your notice:

— describe the kind of event you are planning;

— state exactly where and when it will be held;

— ask for volunteers to help with preparations;

— say how you can be contacted.

 

ЗАВДАННЯ 5

 

Your school teacher is starting an English club to help students improve their communication skills in their free time. You have been asked to write an advertisement about the new club for the school newsletter. In your advertisement:

— tell students about the club;

— outline possible activities;

— give details of the meeting place and time;

— encourage pupils to join.

 

ЗАВДАННЯ 6

 

You are looking for an opportunity to study English in some of the European countries. In the newspaper you found the contact details of the language college in Malta, yet no details about the courses taught were given in the advertisement.

Write a letter to the college asking about:

— the English courses available for international students;

— organization of the classes and exams;

— accommodation and leisure opportunities;

— tuition fees and discounts.

You do not need to write any dates or addresses.

 

ЗАВДАННЯ 7

 

Using the online program Travel Cheap you are planning a trip to Manchester with a group of your classmates. You’ve found a link to a cheap hostel near the University of Manchester. Write them an email

— explaining your accommodation needs;

— telling them the dates and length of your planned stay;

— asking about the conditions, charges and discounts available;

— asking about an opportunity to book places there.

You do not need to write any dates or addresses.

 

ЗАВДАННЯ 8

 

You have been asked to organize the English language week in your school. You want to attract some native speakers of English to take part in this event. Write an invitation letter to the local British Council office asking them to send their representatives to your school. Mention

— the purpose of the event;

— its audience;

— the date and place;

— your expectations from the guest speakers.

 

ЗАВДАННЯ 9

 

You have just returned from your holiday abroad and have found out that you have forgotten some of your belongings in the hotel. Write a letter to the hotel management and

— tell them when you stayed in this hotel;

— what was your room number;

— describe the things you have left in the room;

— instruct what you want them to do.

You do not need to write any dates or addresses.

 

ЗАВДАННЯ 10

 

You see this advertisement in the internet and decide to apply for this opportunity.

 

TEEN VOLUNTEER ABROAD

International Volunteer Program for Teens Traveling Independently

Teen Volunteer Abroad is a program specially designed for teenage volunteers (ages 15-17) who wish to travel independently on a Cross-Cultural Solutions (CCS) volunteer program. In summer 2009, teen volunteers may choose from China, Costa Rica, Ghana, and Guatemala.

Teens will enjoy an action-packed 9-day or 2-week program, working side-by-side with local people at a CCS Partner Program in the community, enjoying Cultural & Learning Activities and other supervised trips to local markets and other sites of interest. 24-hour supervision is provided by English-speaking CCS in-country staff members trained to support teenagers living and volunteering in another culture.

WHO: Teens, ages 15-17

WHERE: China, Costa Rica, Ghana, Guatemala

PROGRAM LENGTH: 9 days or 2 weeks

 

Write a motivation letter to the CCS Application Review Committee stating:

— your personal motivation for participating in this program;

— your goals and expectations for the Teen Volunteer Abroad program experience;

— why you think you are well suited for this program (support your answer with examples);

— your previous volunteer and international travel experiences.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.