Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

ФОНЕТИКА

 

Вплив приголосних на читання деяких голосних

 

Буквосполучення о + ld читається [ould]: cold [kould].

Буква і у сполученні з ldndgh читається [ai]: child [taild], kind [kaind], high [hai].

Примітка: В сучасній англійській мові сполучення gh не читається у жодному слові.

Буква а читається [α:] перед буквосполученнями ssstsksppass [pα:s], past [pα:st], ask [α:sk], grasp [grα:sp].

Буква a читається [α:] також перед буквосполученнями ntnсе, nchplant [plα:nt], dance [dα:ns], branch [brα:nt].

Буква a читається [α:] перед буквосполученнями ffftthstaff [stα:f], craft [krα:ft], father [‘fα:δə].

Буква a читається [α:] перед буквосполученнями lmlflveПриголосний l не вимовляється: palm [pα:m], half [hα:f],halve [hα:v].

Буквосполучення alk читається [:k|: talk [t:k].

Буквосполучення ea перед dth читається [e]: head [hed], breath [breθ].

Буквосполучення ea перед r читається [ə:]: learn [lə:n].

Буквосполучення оu + gh t читається [:t]: bought [b:t],

Буквосполучення all читається [:l]ball [b:l].

Буквосполучення oll читається [oul]: boll [boul].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити