Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

ФОНЕТИКА

 

Інтонація

 

Важливе значення в оформленні англійського речення має інтонація. У кожному реченні є слова, які містять більше смислове значення, ніж інші, отже, їх треба виділити, тобто надати їм фразовий (смисловий) наголос.

Зазвичай, в англійській мові наголос не падає на артиклі, особові і присвійні займенники, сполучники, прийменники (якщо вони не потребують особливого, смислового, наголосу).

Щоб оволодіти навичками інтонації в англійській мові, необхідно засвоїти дві основні інтонації мови: висхідну, що графічно зображується  і низхідну — , які знаходяться між двома паралельними лініями, що означають верхню і нижню межі нормального діапазону нашого голосу, а саме:

Кожен наголошений склад графічно зображується горизонтальною рискою (тире), а ненаголошений — крапкою. Пауза позначається вертикальною рискою: | або  (коротка пауза). У звичайній емоційно незабарвленій англійській мові речення має низхідну інтонацію. Перший наголошений склад ми вимовляємо на найвищій ноті свого голосу, кожен наступний — поступово знижуючи інтонацію голосу.

Розглянемо приклади. (В реченні риска біля складу (') означає, що склад є наголошеним).

‘Let 'Eve 'spell   sense”. 

'Let mе  see. 

I 'feel  fine

Якщо у реченні перший склад (чи слово) є ненаголошеним, то ми вимовляємо його низьким рівним голосом, а кожен наступний ненаголошений склад вимовляємо або на тому самому рівні, що й попередній, або трохи вищим голосом. Усі початкові ненаголошені склади вимовляються рівним і зазвичай низьким голосом.

Наприклад:

It is  nice.  або

'Ben has а  саг. 

It’s  mу pen. 

Висхідна інтонація вживається:

1) у кінці речення, яке виражає прохання.

Наприклад:

'Таке a  seatplease

2) у загальних питаннях, тобто питаннях, на які можна дати ствердну або заперечну відповідь.

Наприклад:

'Are you a  student? 

Іноді з метою виділення якогось слова воно вимовляється спочатку з низхідною, а потім із висхідною інтонацією.

Наприклад:

*  “Pencil”  means олівець. 

Отже, низхідна і висхідна інтонації в межах одного складу чи слова мають графічне зоораження .

У спеціальних питаннях, які починаються з питальних займенників, вживається низхідна інтонація.

Наприклад:

‘Who is on  duty today? 

'What’s  this?  'That’s a  book. 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити