Підготовка до ЗНО - АНГЛІЙСЬКА МОВА - Навчальний посібник

SECTION I. GRAMMAR

Unit 1. NOUN (ІМЕННИК)

Власні

Proper

Загальні

Common

Злічувані

Countable

Налічувані

Uncountable

Ben — Бен

London — Лондон

September— вересень

Tuesday— вівторок

Easter— Паска

Spanish — іспанська (мова)

boy — хлопець

dog / dogs — собака / собаки

sailor/ sailors— моряк / моряки

ship / ships— корабель / кораблі

street / streets— вулиця / вулиці

milk — молоко

city — місто

education— освіта

table— стіл

sailing— мореплавання


medicine— медицина


oxygen— кисень


leather— шкіра


weather— погода


sand— пісок


Однина

cat — кіт

ЧИСЛО

Singular

man —чоловік

NUMBER

Множина

cats — коти


Plural

men — чоловіки

Словотвір іменників

Word Formation of the Nouns

Складні

arm

+ chair

=

armchair — крісло

Compound

school

+ boy

=

schoolboy — школяр


foot

+ ball

=

football — футбол

Похідні

work

+ -er

=

worker — робітник

Derivative

direct

+ -or

=

director — директор


school

+ -ar

=

scholar — науковець


happy

+ -ness

=

happiness — щастя


art

+ -ist

=

artist — артист


to build

+ -ing

=

building — будівля


improve

+ -ment

=

improvement — покращення


install

+ -ation (-tion, -sion, -ion)

=

installation — встановлення


symbol

+ -ism

=

symbolism — символізм


child

+ -hood

=

childhood — дитинство


perform

+ -ance, -ence

=

performance— виконання


active

+ -ty, -ity

=

activity — діяльність


wide

+ -th

=

width — ширина


king

+ -dom

=

kingdom — королівство


friend

+ ship

=

friendship — дружба

Число

The Category of Number

Злічувані


Незлічувані


Countable


Uncountable


Однина

Множина

Їжа

Tea, bread, butter,

Чай, хліб, масло,

Singular

Plural

Food

cheese, chocolate, coffee,

сир, шоколад, кофе,
lemonade, meat, milk.

лимонад, м’ясо, молоко,
salt, pepper, water

сіль, перець, вода

boy — хлопець

cat — кіт

dog — собака

lamp — лампа

hat — капелюх

poster — афіша

ticket — квиток

boys — хлопці

cats — коти

clogs — собаки

lamps — лампи

hats — капелюхи

posters — афіши

tickets — квитки

Матеріали, речовини

Material

Gold, iron, paper,

silver, wood

Золото, залізо, папір,

срібло, деревина

Абстрактні поняті

Abstract nouns

Anger, love, peace,

Злість, любов, мир,

joy, truth. He,

радість, правда, неправда,

disappointment, idea,

розчарування, ідея.

failure, revenge

поразка, помста

Інші іменники

Other nouns

Money, snow, soap,

Гроші, сніг, мило,

furniture, news, advice,

меблі, новини, порада.

knowledge

знання

Незлічувані іменники не мають форми множини.

Вони вживаються тільки в однині.

У стверджувальних реченнях перед ними вживають some заміст ь артиклів а/ an

Множина

Plural

Утворення множини в англійських іменниках

Після приголосних та голосних більшість іменників мають у множині закінчення -s:

-s-

a book/books

a girl / girls

a name / names

a toy / toys

a boy/boys

книга/ книги

дівчина / дівчата

ім’я / імена

іграшка / іграшки

хлопчик/ хлопчики


Закінчення -es додасться, якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -х:

-es

a bush / bushes

a box / boxes

a church / churches

a bus / buses

a class / classes

a box / boxes

кущ / кущі

коробка / коробки

церков / церкви

автобус / автобуси

клас / класи

коробка/ коробки


Закінчення -es додається, якщо іменник в однині закінчується на -у з попереднього приголосною; при цьому -у змінюється на -і:

-es

a family/families

a story/stones

родина / родини

розповідь / розповіді


Закінчення -es додається, якщо іменник в однині закінчується на -о з попередньою приголосною: Винятки:

-es

a hero / heroes

a tomato / tomatoes

a piano /pianos

a photo /photos

a solo / solos

герой / герої

томат / томати

піаніно / піаніно

фотографія / фотографії

соло / соло

У деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f або-fe, у множині f змінюється на v з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення -ves вимовляється [vz]:

-ves

a leaf/leaves

лист / листя


a shelf/ shelves

полиця / полиці


a wife / wives

дружина / дружини


a knife / knives

ніж / ножі

Множина інших іменників цього типу утворюється за загальним правилом: додаванням закінчення -s без зміни f на v:

-es

a kerchief / kerchiefs

хустка / хустки


a safe / safes

сейф / сейфи


a roof / roofs

дах /дахи

Запам'ятай!

Remember!

Singular

Plural

Однина

Множина

child

children

дитина

діти

ox

oxen

бик

бики

man

men

чоловік

чоловіки

woman

women

жінка

жінки

foot

feet

нога

ноги

tooth

teeth

зуб

зуби

goose

geese

гусак

гуси

mouse

mice

миша

миші

В англійській мові є слова, форми однини та множини яких збігаються.

deer

олень / олені

sheep

вівця /вівці

fish

риба/ риби

salmon

лосось/ лососі

works

завод / заводи

craft

судно / судна

aircraft

літак / літаки

means

спосіб / способи

series

рядок, серія / рядки, серії

До них також належать назви національностей, які закінчуються на -ese та -ss.

Chinese

китаєць, китаянка, китайці

Japanese

японець, японка, японці

Portuguese

португалець, португалка, португальці

Swiss

швейцарець, швейцарка, швейцарці

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах:

a phenomenon /phenomena феномен / феномени

a crisis / crises   криза / кризи

a radius / radii   радіус / радіуси

У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник:

a daughter-in-law / daughters-in-law невістка / невістки

a school-mate /school-mates  однокласник / однокласники

Якщо ж складний іменник утворений від інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:

forget-me-not /forget-me-nots  незабудка / незабудки

merry-go-round / merry-go-rounds карусель / каруселі

Деякі іменники вживаються тільки в однині.

Однина

Singular

sugar

цукор

chalk

крейда

water

вода

snow

сніг

air

повітря

hair

волосся

love

любов

friendship

дружба

courage

відвага

peace

мир

weather

погода

work

робота


МножинаPlural


Деякі іменники вживаються тільки в множині

Іменники, які означають збірні поняття, вживаються у множині

trousers

брюки

clothes

одяг

jeans

джинси

riches

багатії

scissors

ножиці

wages

зарплатня

shorts

шорти

goods

товари

glasses

окуляри

contents

зміст

scales

терезиЗапам’ятай! Винятки!

Remember! Exceptions!

Ці слова можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними, залежно від їхнього значення.

glass — скло

glass — glasses

склянка — склянки

iron— залізо

iron — irons

праска — праски

1. Write the plural form of each noun.

THE PLURAL POEM

We’ll begin with a box, and the plural is ____________________;

But the plural of ox should be oxen not oxes.

One fowl is a goose, but two are called ____________________,________________________________

Yet the plural of moose should never be meese.

You may find a lone mouse or a nest full of ____________________.___________

But the plural of house is houses, not hice.

If the plural of man is always called ____________________.

Why shouldn’t the plural of pan be called pen?

If I spoke of my foot and showed you my ____________________,___________

When I give you a boot, would a pair be called beet?

If one is a tooth and a whole set are ____________________

Why shouldn’t the plural of booth be called beeth?

If the singular is this, and the plural is ____________________,

Why shouldn’t the plural of kiss be kese?

Then one may be that, and three would be those,

Yet the plural of hat would never be hose.

We speak of a brother and also of brethren,

But though we say mother, we never say methren.

So plurals in English, I think you’ll agree,

Are indeed very tricky-singularly.

2. Fill the gaps with the correct form of the nouns (singular or plural).

1 They ate some (tomato) ____________________.

2 You can put (sugar) ____________________ in your tea

3 We have to buy new (furniture) ____________________.

4 I need to wash my (hair) ____________________.

5 We had lots of (fun) ____________________.

6 These (person) ____________________ are protesting against the president.

7 The (woman) ____________________ over there want to meet the manager.

8 My (child) ____________________ hate eating pasta.

9 I am ill. My (foot) ____________________ hurt.

10 Muslims kill (sheep) ____________________ in a religious celebration.

11 I clean my (tooth) ____________________ three times a day.

12 The (student) ____________________ are doing the exercise right now.

13 The (fish) ____________________ I bought is in the fridge.

14 They are sending some (man) ____________________ to fix the fence.

15 Most (housewife) ____________________ work more than ten hours a day at home.

16 Where did you put the (knife) ____________________? — On the (shelf).

17 (Goose) ____________________ like water.

18 (Piano) ____________________ are expensive.

19 Some (policeman) ____________________ came to arrest him.

3. Give the plural of the following nouns:

Face, portfolio, swine, house, tomato, mother-in-law, ox, cry, key, fox, looker-on, bush, enemy, leaf, roof, hero, sheep, youth, journey, penknife, man-of-war, datum, deer, Englishwoman, wolf, mouse, forget-me-not, foot, crisis, basis, birth, marry-go-round, passer-by, editor-in-chief, police, policeman, photo.

4. Give the singular of the following nouns:

Phrases, types, dishes, countries, melodies, wives, halves, knives, times, heroes, flies.

2. POSSESSIVE CASE (ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА)

Відмінок

Присвійний

Possessive

Загальний

Coin in on


Для істот


Для неістот, тварин

Однина

Множина

Однина та множина

Singular

Plural

Singular and Plural

’s

після -s, -ss, -x

of + іменник

Cat’s tail. — Хвіст кота.

Bird’s song. — Пташина пісня.

Pupil's pen. — Ручка учня.

Jack's friend. — Друг Джека.

The girl’s dress. — Сукня дівчинки.

The horse’s leg. — Нога коня

Tess 'book. — Книга Tecc.

Max’ bag. — Книга Макса.

Children s books. — Книги дітей.

Children’s voices. — Дитячі голоси.

Men’s games. — Чоловічі ігри.

Women’s shoes. — Взуття жінки.

Women’s bags. — Жіночі сумки.

Girls ’doll. — Лялька дівчаток.

Birds ’house. — Будинок пташок.

Cats ’tails. — Хвости котів

The tail of the cat. — Хвіст кота.

Horns of the deer. — Роги оленя.

The handle of the door. — Ручка двері.

The roof of my car. — Дах моєї машини.

Cover of this book. — Обкладинка цієї книги.

Contour of your face. — Контур твого обличчя.

Taste of that cake. — Смак цього тістечка.

Menu of new restaurant. — Меню нового ресторану

Іноді присвійний відмінок означає заклад або назву виду крамниці.

doctor's — у лікаря, у лікарні;

at the greengrocer's — у магазині овочів (фруктів);

at the bakers' — хлібний магазин; булочна

Утворюється присвійний відмінок за зразком:

Іменник в однині

’s

boy → boy’s

Ricky → Ricky’s

Іменник у множині, який має закінчення s

boys → boys’

tourists → tourists’

Іменнику множині, який не має закінчення -s

’s

men → men's

children → children’s

Правила вимови іменників у присвійному відмінку:

[s] - після глухих приголосних, крім [s], [f], [tf]

[z] - після голосних і дзвінких приголосних, крім [z], [dx], [х]

[iz] - після звуків [s], [z], [х], [tf], [dx], [f]

Якщо іменник в однині має закінчення s, ss, х, на письмі для утворення присвійного відмінка додається апостроф або ’s. В обох випадках вимовляємо [iz].

Існують випадки вживання як присвійного відмінка (the boy’s toy), так і словосполучення з прийменником of (the toy of the boy).

Як правило, присвійний відмінок іменників вживають з іменниками на позначення істот (люди та тварини).

Му sister’s house (будинок моєї сестри), Tom’s idea (ідея Тома), Daniel’s brother (брат Деніела), the dog’s owner (власник собаки).

Закінчення’s може стосуватися словосполучення.

Ann and Kate's room — кімнати Енн та Кейт

Говорячи про речі, зазвичай вживають прийменник of.

The side of the house Сторона будинку.

The result of the match Результат матчу.

The day of the meeting День зустрічі.

У поширених словосполученнях вживають прийменник of.

The house of one of our teachers at school. — Будинок одного з наших шкільних вчителів.

The address of those boys we met in London. — Адреса тих хлопців, яких ми зустріли у Лондоні.

Обидві конструкції вживають для назв місць та установ.

London's museums / the museums of London  музеї Лондона

The company's future / the future of the company майбутнє компанії

Присвійний відмінок вживають для визначення часу.

Last week’s concert (концерт, який відбувся минулого тижня), today’s TV programmes (сьогоднішні програми телебачення), yesterday's news (вчорашні новини).

1. Replace the of-phrase by the Possessive Case \\ here possible:

the pen of the teacher: the window of this room: the bicycle of Tom: the toy of her child: the back of the chair; the order of the captain: the bags of her pupils; the banks of the river, the arrival of the actors; the father of Dick; the books of her children.

2. Paraphrase the following using the Possessive Case:

the pen that belongs to Jack; the camera that belongs to my friend; the books that belong to her pupils; the shoes that belong to the girl; the flats that belong to the workers; the car that belongs to this miner; the coat that belongs to his brother, the watch that belongs to the teacher.

3. Change the number of the nouns and make all necessary changes:

1 The child is playing in the yard. 2 The story was very interesting. 3 We came up to the woman who was working in the garden. 4 The match will be held in Kiev. 5 The goose is in the yard. 6 The tomato is ripe. 7 The book is on the shelf. 8 The watch was made in Lviv. 9 The cat caught a mouse.

Виконайте тест

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, словниками тощо.

TEST

Choose А, В, С or D to fill in the blanks in the sentences below.

1 The police ___________ for Simon Baker.

A is looking

В are looking

C has looked

D was looking

2 Pete and Andy are away on holiday. ___________ fiat is empty now.

A Pete and Andy’s

В Pete’s and Andy’s

C Pete’s and Andy

D Pete and Andy

3 Joan is exhausted after a ___________ trip.

A ten days

В ten day’s

C ten-day

D ten days’

4 How do I get to the ___________ station?

A police

В police’s

C policeman’s

D policemen’s

5 I am lucky to have three daughters and two ___________.

A son-in-law’s

В sons-in-law

C sons-in-law’s

D son-in-law

6 Her clothes ___________ smart.

A is

В was

C were

D have

7 Chinese ___________ are rather unsafe.

A coal mines

В coal’s mines

C coal miners

D coal miner’s

8 The department of ___________ clothing is downstairs.

A child

В child’s

C children

D children’s

9 The ___________ order was fulfilled immediately.

A commander’s-in-chief

B commander-in-chief’s

C commander’s-in-chief’s

D commanders-in-chief

10 Your ___________ washing.

A pajamas needs

В pajama needs

C pajamas need

D pajama need

11 Mumps ___________ rather dangerous for adults.

A has

В have

C is

D are

12 ___________ very popular in this country.

A Dominoes is

В Dominoes are

C Domino is

D Domino are


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити