Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Тестові завдання до теми 1

Розділ IV

Надорганізмові рівні організації життя

1 — б, 2 — а, 3 — б, 4 — а, 5 — г, 6 — б, 7 — в, 8 — а, 9 — в, 10 — б, 11 — а, 12 — в.


13. Установіть відповідність між терміном і його визначенням:

Мутуалізм

взаємно корисне співіснування організмів різних видів

Паразитизм

ворожі стосунки організмів різних видів, один з яких поселяється на тілі або в тілі іншого

Алелопатія

антагоністичні взаємини між організмами, що будуються на основі взаємодії біологічно активних речовин

Коменсалізм

взаємини особин різних видів, які їм не шкодять, проте й не дають користі


14. Установіть, до якого з понять відноситься визначення:

Закономірна зміна видових угруповань

сукцесія

Період стабільності екосистеми

клімакс

Прикордонні простори

екотон

Неухильне зменшення кількості особин, що утворюють послідовний ланцюг живлення

екологічна піраміда


15. Установіть правильну послідовність процесів під час вторинної сукцесії на місці лісового пожарища:

1) трав’янисті рослини;

2) малинники;

3) березовий ліс;

4) сосновий бір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити