Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Тестові завдання до теми 1

Розділ V

1 _ в, 2 — в, 3 — б, 4 — а, 5 — г, 6 — в, 7 — б, 8 — б, 9 — г, 10 — г, 11 — б, 12 — г.

13. Установіть відповідність між видом добору та його характером:

спрямований

виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками

стабілізуючий

виживання особин з проміжними ознаками, близькими до середніх значень

дизруптивний

селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки

штучний

відбір особин з корисними для людини ознаками


14. Установіть відповідність між положенням та його змістом:

Одне з положень СТЕ

Еволюційні механізми видоутворення цілком придатні й до утворення таксонів більш високого рівня

Закон зародкової подібності

Чим більш ранні стадії індивідуального розвитку досліджують, тим більше подібності виявляють між різними організмами

Положення теорії Дарвіна

Більшість особин гине у боротьбі за існування, яка проявляється головним чином у конкуренції особин одного виду між собою

Перший закон Ламарка

Тренування одних органів і не тренування інших призводить до того, що органи починають змінюватися: потрібні організму — розвиваються, а не потрібні — зникають


15. Установіть правильну послідовність подій під час географічного видоутворення: географічна ізоляція; накопичення істотних генетичних відмінностей; виникнення бар’єра несхрещуваності; утворення підвидів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити