Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Лабораторна робота № 1.

Будова статевих клітин


Мета: Порівняти будову чоловічої та жіночої статевих клітин. Навчитися робити висновки про відмінність функцій клітин, виходячи з відмінності їх будови.

Обладнання: мікроскопи, постійні мікропрепарати жіночої та чоловічої статевих клітин.

Інструкція: Налаштуйте мікроскоп. Розгляньте постійні мікропрепарати яйцеклітини і сперматозоїда людини.

Хід роботи

1. Розглянемо при малому та великому збільшенні яйцеклітину людини. Яйцеклітина ссавців оточена кількома оболонками: жовтковою, прозорою і так званими фолікулярними клітинами. Разом вони утворюють променистий вінець. Променистий вінець захищає яйцеклітину і виконує живильну функцію. Він має вигляд корони, яка оточує клітину з усіх боків. Яйцеклітина має кулясту форму діаметром 0,15 мм (150 мкм). Вона має всі необхідні органоїди: цитоплазму, ядро з ядерцем, мітохондрії, ЕПР, комплекс Гольджі. Для яйцеклітини характерна виражена полярність. Анімальний полюс — місце розміщення ядра і органоїдів, тобто активної цитоплазми. Вегетативний полюс — місце розміщення поживних речовин. В яйцеклітинах людини міститься невелика кількість жовтка, і його зерна рівномірно розподілені в цитоплазмі. Яйце клітини людини — нерухливе, не здатне активно пересуватись. З яєчників до матки яйцеклітина дістається за допомогою особливих війок, які підхоплюють її і спрямовують в одну з маточних труб. Саме в маточній трубі відбувається запліднення яйцеклітини сперматозоїдом. Після запліднення утворюється зигота з особливою оболонкою, яка не пропускає до клітини інші сперматозоїди. У плацентарних ссавців живлення зародка відбувається через плаценту, тому яйцеклітини, мають невелику кількість жовтка і дрібні розміри. Дуже великі жіночі гамети — відмінна ознака риб, земноводних, рептилій і птахів. Яйцеклітина птахів містить величезну кількість жовтка, за рахунок якого розвивається новий організм. Сам жовток яйця — це запліднена яйцеклітина із запасом поживних речовин.

2. Розглянемо при малому та великому збільшенні сперматозоїди людини. Чоловічі статеві клітини ссавців мають мікроскопічні розміри, значно менші за яйцеклітину — 10-60 мкм. Сперматозоїди людини — рухливі клітини видовженої форми. Кожна клітина має головку, в якій міститься ядро, шийку і середню частину, де розміщуються мітохондрії і центріолі, а також хвостик, або джгутик. На передній частині головки є особливий чохлик — акросома. Це видозмінений комплекс Гольджі, який виробляє ферменти для розчинення оболонок яйцеклітини. Джгутик з мітохондріями забезпечує активний рух сперматозоїдів в насінній рідині.  Мітохондрії розміщені у вигляді спіралі і утворюють мітохондріальну спіраль. Крім мітохондрій, в середній частині сперматозоїда міститься достатня кількість глікогену та АТФ, які складають енергетичні запаси клітини. Джгутик містить мікротрубочки та опорні фібрили, які забезпечують рух клітини.

Всі частини сперматозоїда вкриті плазматичною мембраною. Така будова сперматозоїда доводить клітинну природу чоловічих гамет. У дорослої людини утворення чоловічих гамет відбувається постійно, в канальцях сім’яників.

Головне призначення сперматозоїдів — запліднення нерухомої яйцеклітини. Для запліднення яйцеклітини потрібні зусилля мільйонів сперматозоїдів, акросоми яких розчинюють «променистий вінець» яйцеклітини. Після проникнення одного сперматозоїда в яйцеклітину і злиття ядер утворюється оболонка, яка не пропускає інші сперматозоїди. 

3. Порівняємо будову яйцеклітини і сперматозоїда:

Ознака

Яйцеклітина

Сперматозоїд

1. Розмір і його форма

куляста форма, діаметр 0,13-0,2 мм (130-200 мкм)

видовжена форма, 50-60 мкм; складається з головки, шийки, хвостика

2. Здатність активно пересуватись

нерухома

рухливий завдяки джгутику

3. Цитоплазматична мембрана

над мембраною є оболонки, які утворюють «променистий вінець»

всі частини сперматозоїда вкриті цитоплазматичною мембраною

4. Цитоплазма

має полярність:

а) анімальній полюс (ядро, органели); б) вегетативний полюс (запас жовтка)

майже позбавлений цитоплазми, немає жовтка

5. Ядро

ядро має ядерце

ядро займає всю головку, частково вкрите акросомою

6. Мітохондрії

мало мітохондрій

багато мітохондрій у вигляді спіралі


Висновок: Яйцеклітина і сперматозоїд — гамети людини, які мають всі необхідні компоненти клітин. Жіночі і чоловічі гамети відрізняються розмірами, формою, здатністю до руху і особливостями будови органел. Яйцеклітина мас більші розміри, навколо її мембрани формуються додаткові оболонки «променистого вінця», які захищають клітину. В цитоплазмі яйцеклітини є невеликий запас жовтка, необхідний для розвитку зародка. Вона нерухома, тому не потребує енергетичних запасів і великої кількості мітохондрій.

Сперматозоїди — рухливі мікроскопічні клітини, які мають продовгувату форму і довгі енергійні джгутики. Їхнє призначення — дістатись до маточної труби і запліднити яйцеклітину. Тому сперматозоїди мають рухливі джгутики з великою кількістю мітохондрій, глікогену та АТФ. Ядро чоловічої гамети вкрите акросомою, яка містить спеціальні ферменти для розчинення «променистого вінця» яйцеклітини. Для запліднення потрібні зусилля мільйонів сперматозоїдів, але проникає в жіночу клітину тільки один сперматозоїд (його головка). Після запліднення оболонка яйцеклітини стає непроникною для інших сперматозоїдів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити