Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Тестові завдання до теми 6

1 — в, 2 — г, 3 — а, 4 — в, 5 — в, 6 — б, 7 — в, 8 — а, 9 — б, 10 — в, 11 — в,

12 — а.


13. Установіть відповідність між правилом чи законом генетики та сформульованим положенням:

Третій закон Менделя

Кожна пара ознак успадковується незалежно від інших пар

Закон чистоти гамет

Під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє тільки один алель з пари алелей даного гена

Хромосомна теорія

Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алельними генами

Мутаційна теорія

Мутувати може будь-яка ділянка хромосоми


14. Укажіть відповідність між видом мутації та її проявом:

Точкова мутація

Заміщення амінокислоти v білку

Хромосомна перебудова

Зміни розташування генів на хромосомі

Анеуплоїдія

Зменшення хромосомного набору на одну хромосому

Поліплоїдія

Кратне збільшення числа хромосомних наборів


15. Установіть правильну послідовність дій дослідника під час вивчення індивідуальної мінливості у певній групі організмів:

1) знайти особини з найменшим і найбільшим значенням ознаки;

2) побудувати варіаційний ряд;

3) побудувати варіаційну криву;

4) встановити діапазон мінливості ознаки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити