Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Лабораторна робота №2

Тема: Спостереження за нормальними та мутантними формами дрозофіл, їх порівняння

Мета: Виявити фенотиповий прояв мутацій у дрозофіли. Навчитися відрізняти дикий тип від мутантного фенотипу.

Обладнання: Бінокуляр, колекція дрозофіл: дикий тип (у мухи сіре тіло, червоні очі та довгі крила овальної форми); мутантні типи: 1 — у мухи вкорочені (або відсутні) крила; 2 — у мухи білі очі; 3 — у мухи чорне тіло.

Інструкція: Налаштуйте бінокуляр. Розгляньте готові мікропрепарати дикого типу і мутантних фенотипів дрозофіл. Визначте, де дикий тип, а де — мутантні особини.

Хід роботи

  1. Розглянемо під мікроскопом мікропрепарат дикого типу дрозофіли. Довжина тіла мушки — до 3 мм. Тіло сіре, з довгими крилами овальної форми, які розміщуються паралельно тілу. Очі диких форм дрозофіли червоні, фасеточні, тобто складаються із сотень дрібних фасеток. За зовнішнім виглядом самець відрізняється від самки (статевий диморфізм): самка більша, має загострений кінець черевця (яйцеклад). У самця останні сегменти черевця вкорочені; кінчик черевця чорний, на передніх лапках чорні щіточки — статеві гребінці.
  2. Розглянемо мутантні форми дрозофіл. У плодової мушки виявлено безліч мутацій. До числа найбільш поширених відносять мутації «жовте тіло» і «закручені крила». Існують і інші мутантні форми: із вкороченими або відсутніми крилами, білими, вишневими або коричневими очами, чорним тілом тощо.
  3. Занесемо спостереження над різними фенотипами дрозофіл у таблицю:

Дикий тип дрозофіли

сіре тіло, червоні очі, довгі крила

Мутація 1

Мутація 2

Мутація 3

вкорочені крила

білі очі

чорне тіло

4. Висновок. Мутації — раптові, стійкі, незворотні зміни генетичного матеріалу організму. У мушки, дрозофіли ми спостерігали зміну забарвлення тіла (з сірого на чорне), кольору очей (білі замість червоних) та форми крил (вкорочені замість довгих). У дрозофіл приблизно 5 % гамет несуть різноманітні мутації, більшість з яких — точкові (генні). Так, зміна форми, довжини та жилкування крил дрозофіли — точкові мутації, пов’язані із зміною нуклеотидів в. ДНК хромосом. Це спонтанні мутації, причинами яких є природний радіаційний фон, космічні промені, помилки при відтворенні генетичного матеріалу тощо. Виразність мутацій завжди сильніша в особин, в яких ці мутації були штучно індуковані за допомогою мутагенів. Тоді ці ж самі мутації носять назву індукованих. У дрозофіл трапляються і хромосомні мутації. Так, мутація певної ділянки Х-хромосоми викликає зменшення кількості фасеток в очах.

Більшість мутацій шкідливі для організму. Існують мутагенні фактори, які викликають збільшення частоти мутацій. Серед фізичних факторів найбільше значення має іонізуюче випромінювання. Хімічні мутагени — це різні хімічні сполуки, а біологічні — віруси, які переносять генетичну інформацію і змінюють геном організму.

Потрібно пам’ятати, що не існує нижнього порогу мутагенного фактору. Крім того, мутаційні зміни, які накопичуються в генетичному апараті, не відразу проявляються фенотипово, а часто мають пролонгований ефект. Це означає, що мутації можуть проявитись навіть через два-три покоління нащадків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити