Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» С. В. Межжерін 11 клас - 2011 рік

Лабораторна робота №3

Вивчення мінливості в рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

Мета: Навчитися оцінювати модифікаційну мінливість живих організмів. Сформувати навички побудови варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Обладнання: Боби квасолі (не менше 30 шт.), штангенциркуль або лінійка.

Інструкція: За допомогою штангенциркуля вимірюємо в міліметрах довжину і ширину не менш ніж 30 бобів.

Хід роботи

1. Запишемо результати вимірювань в таблицю.

Довжина бобу

Розмірні класи

100 мм

110 мм

120 мм

130 мм

140 мм

150 мм

160 мм

170 мм

180 мм

Кількість бобів

1

1

2

4

5

7

6

3

1

Ширина бобу

Розмірні класи

50 мм

55 мм

60 мм

65 мм

70 мм

75 мм

80 мм

85 мм

90 мм

Кількість бобів

1

2

4

8

5

4

3

2

1

Довжина або ширина бобу — варіантна (v)

Частота вияву ознак — кількість варіант (р)

Середня величина ознаки — М

Загальна кількість бобів — п

2. Знаходимо середню довжину і ширину бобів за формулою

3. Побудуємо варіаційну криву модифікаційної мінливості довжини і ширини бобу. Для цього на осі абсцис відкладаємо варіанту (v), а на осі ординат — частоту прояву ознаки (р):

Середня величина ознаки (145,6 мм) близька до піку варіаційної кривої. Варіаційна крива свідчить про нормальний розподіл ознаки і відповідає нормі реакції організму за цим показником. Норма реакції для довжини бобів квасолі — від 100 до 180 мм.

Середня величина ознаки (69 мм) близька до піку варіаційної кривої.

Діапазон модифікаційної мінливості для ширини бобів квасолі коливається в межах від 50 до 90 мм.

Висновок. Модифікаційна мінливість — це зміни фенотипу, спричинені впливом умов середовища. Межі мінливості називають нормою реакції. Норма реакції зумовлена генотипом. Довжина варіаційного ряду та розмах модифікаційної мінливості залежить від умов середовища. Чим вони стабільніші, тим коротший варіаційний ряд. Модифікаційні зміни мають адаптивний характер і допомагають пристосуватись до змін умов середовища.

Аналізуючи криву варіаційної мінливості довжини і ширини бобів квасолі, ми бачимо, що вона має форму дзвона, що свідчить про нормальний розподіл ознаки. За такого розподілу варіанти з середньою ознакою найчисленніші, а відхилення убік більших або менших значень рівноімовірні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити