Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» П.Г. Балана 11 клас - 2011 рік

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Порівняння природного та штучного добору.

Мета: Дати порівняльну характеристику природного та штучного добору, знайти риси схожості та відмінності, з’ясувати роль природного та штучного добору.

Обладнання: табл. «Природний добір», «Штучний добір».

Хід роботи

1. Природний добір — це виживання і розмноження найбільш пристосованих до умов середовища організмів певного виду. Штучний добір — це виведення людиною нових сортів організмів певного виду.

п/п

Властивості

Тип добору

Природний

Штучний

1.

Джерело еволюційних змін

Спадкова мінливість, боротьба за існування

Спадкова мінливість

2.

Причина

Дія факторів середовища і чисельність популяції

Людський фактор

3.

Рушійна сила

Еволюції

Селекції

4.

Які форми зберігаються

Форми з життєво важливими ознаками, пристосовані до середовища

Форми з корисними для людини ознаками. Ці ознаки можуть бути шкідливими для організму

5.

Які форми елімінуються

Нежиттєздатні або непристосовані до умов середовища форми

Форми з непотрібними для людини ознаками

6.

Наслідки добору

Утворення нових видів:

а) стабілізуючий

б) рушійний

в) розриваючий

Виведення нових порід і сортів:

а) свідомий

б) несвідомий

7.

Види добору


Висновок: Риси схожості: основою, або джерелом еволюційних змін при штучному і природному добору є спадкова мінливість. В результаті природного і штучного добору утворюються нові органічні форми.

Риси відмінності: Основою природного добору є спадкова мінливість і боротьба за існування. Це головна рушійна сила еволюції. Він завжди діє на користь організму, популяції і всього виду в цілому, тому що сприяє виживанню найбільш пристосованих організмів.

Із різноманітних спадкових змін залишаються лише ті, що відповідають умовам існування. Ці зміни призводять кінець кінцем до появи нових видів організмів.

У цьому полягає творча роль природного добору.

Розрізняють види природного добору: стабілізуючий, рушійний та розриваючий (дизруптивний): а) Стабілізуючий добір — зводиться до елімінації особин з великим відхиленням Ознаки від стабільної (середньої). Він підтримує сталість фенотипу в стабільних умовах; б) Рушійний — діє в разі зміни умов існування і зводиться до елімінації особин із стабільними ознаками. Відбувається зміщення норми реакції в певному напрямку; в) Дизруптивний — діє в нестабільних умовах і зводиться до елімінації особин з середніми, проміжними ознаками і збереження крайніх типів. Призводить до поліморфізму в популяції.

Штучний добір проводить людина, яка добирає і зберігає в живих організмах тільки корисні для себе ознаки. Творча роль штучного добору — виведення нових . сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Штучний добір може бути свідомим і несвідомим: а). Несвідомий — коли людина несвідомо відбирає к


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити