Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» Н. Ю. Матяш 8 клас - 2017 рік

Самоконтроль знань з теми «Вища нервова діяльність»

1. в.

2. б.

3. в.

4. а.

5. в. 1) Надходження інформації:

2) У скільки разів інформація, що надходить за життя, перевищує ємність мозку:

3 ∙ 1010 : 3 ∙ 108 = 100 (разів).

Відповідь: у 100 разів.

6. Довготривала пам’ять забезпечує відкладення і збереження знань, образів, переживань, які запам’ятовуються після багаторазового їх повторення і відтворення. У довготривалій пам’яті інформація відкладається тільки частинами — тривалий час зберігаються основні поняття, узагальнення, а також важлива інформація. Більшість інформації забувається, що оберігає мозок від перенавантаження. Довготривала пам’ять може зберігатися годинами, днями, роками і навіть протягом життя.

7. Критичне мислення виявляється у вимогливому оцінюванні своєї власної думки, свого рішення, вчинків та самокритичному ставленні до своїх дій.

8. Запам’ятовування — це закріплення в пам’яті певних знань. Усе, з чим людина стикається у повсякденному житті, не зникає безслідно, а зберігається у мозку. Тому Олег в даному випадку має рацію. Коли він повторює, то запам’ятовує і закріплює певні факти, явища або події.

9. Оксана, вивчаючи поезію Василя Симоненка, запам’ятовувала і викладала знання у логічній послідовності. Таким чином інформація відкладалася в пам’яті і при повторенні запам’ятовувалась. Цей процес забезпечив тренування пам’яті і в подальшому дав можливість застосовувати ці прийоми для накопичування, зберігання й відтворення інформації, здійснювати доцільні дії, здобувати нові знання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити