Відповіді до підручника Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш 2016-2020Вступ

§ 1. Організм людини як біологічна система

§ 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини

§ 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини

§ 4. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

Тема 1. Обмін речовини та перетворення енергії в організмі людини

§ 5. Обмін речовини та перетворення енергії в організмі людини — основа забезпечення його нормального функціонування

§ 6. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів

§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я

Тема 2. Травлення

§ 8.Будова та функції травної системи людини

§ 9.Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку

§ 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму неперетравлених залишків їжі

§ 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини

§ 12. Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи

Тема 3. Дихання

§ 13. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини, її будова та функції

§ 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах

§ 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

§ 16.Хвороби органів дихання та їх профілактика

Тема 4. Транспорт речовин в організмі людини

§ 17.Поняття про внутрішнє рідке середовище організму

§ 18.Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові

§ 19.Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові

§ 20. Серце: його будова та функції

§ 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція

§ 22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск

§ 23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика

Тема 5. Процеси виділення в організмі людини. терморегуляція

§ 24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму — важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини

§ 25. Захворювання органів сечовидільної системи та їх профілактика

§ 26. Будова шкіри та її функції

§ 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та їх профілактика

Тема 6. Опора і рух

§ 28. Значення опорно-рухової системи

§ 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення

§ 30. Будова скелета людини

§ 31. Будова і функції скелетних м’язів

§ 32. Робота м’язів та причини їхньої втоми

§ 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи

§ 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система

§ 36. Будова і функції спинного мозку людини

§ 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок

§ 38. Головний мозок людини; передній мозок

§ 39. Соматична та вегетативна нервова система

§ 40. Профілактика захворювань нервової системи

Тема 8. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини. Зорова сенсорна система. Будова ока людини

§ 42. Зорова сенсорна система людини

§ 43. Особливості функціонування ока людини

§ 44. Слухова сенсорна система

§ 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

§ 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів

Тема 9. Вища нервова діяльність

§ 47. Поняття про вишу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини

§ 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

§ 49. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість

§ 50.Навчання та пам’ять

§ 51.Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини

§ 52.Біоритми людини. Сон і неспання

Тема 10. Регуляція функцій організму людини

§ 53.Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини

§ 54.Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини

§ 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи

§ 56. Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація

§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика

§ 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють

Тема 11. Розмноження і розвиток людини

§ 59. Будова та функції репродуктивної системи людини

§ 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність

§ 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

§ 62. Постембріональний розвиток людини

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити