Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 15. Валентність хімічних елементів

№ 106.

Відносна молекулярна маса — це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону. Її позначають Мr. Її розраховують за хімічною формулою (б).

Маса дорівнює сумі відносних мас атомів, які містяться в молекулі.

№ 107.

Найменшу відносну масу має речовина водень: Мr2) = 2 ∙ Аr(Н) = 2 ∙ 1 = 2.

№ 108.

№ 109.

№ 110.

разів більша.

у 4 рази менша.

№ 111.

Дві молекули

Відповідь: 5 молекул сірчистого газу SO2 мають таку саму масу, що й 2 молекули брому Вr2.

№ 112.

Відповідь: СН4 : SO3 =1:5.

№ 113.

Відповідь: формула Сl2O7.

№ 114.

Відповідь: формула сполуки N2O.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити