Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 16. Масова частка елемента у складній речовині

№ 115.

Масова частка елемента у сполуці обчислюється, якщо відомі маса елемента і відповідна маса сполуки (а).

Масова частка елемента — це відношення маси елемента до відповідної маси сполуки. Її виражають або у% , або частках від 1.

№ 116.

Масова частка елемента у простій речовині дорівнює 1. Тому що проста речовина утворена одним хімічним елементом.

№ 117.

Відповідь: 4/5; 0,8; 80 %.

№ 118.

№ 119.

Формула

Мг сполуки

ω(С)

ω(Н)

ω(О)

CH3COOH

60

0,4 або 40 %

0,07 або 7%

0,53 або 53 %

С3Н5(ОН)3

92

0,39 або 39 %

0,09 або 9 %

0,52 або 52%

№ 120.

Відповідь: ω(N) у сполуки N2O більша від ω(N) у NO.

Відповідь: ω(С) у сполуці СО більша за ω(С) у сполуці СO2.

Відповідь: ω(В) у сполуці В2O3 більша за ω(B) у сполуці B2S3.

№ 121.

Дано:

Розв'язання

1. Обчислюємо масову частку Гідрогену в сполуці:

ω(Н) = 1 - ω(Са) = 1 - 0,952 = 0,048.

2. Обчислюємо масу Кальцію:

m(Са) = ω(Са) ∙ m(сполуки);

m(Са) = 0,952 ∙ 20 = 19,04 г.

3. Обчислюємо масу Гідрогену:

m(Н) = ω(Н) ∙ m(сполуки);

m(Н) = 0,048 ∙ 20 = 0,96 г.

Відповідь: m(Са) = 19,04 г; m(Н) = 0,96 г.

№ 122.

Відповідь: m(сполуки) = 200 г.

№ 123.

Відповідь: кількість атомів Оксигену дорівнює 3.

№ 124.

1. Обчислимо ω(Fe) чистої сполуки FeO:

(це чиста сполука).

Оскільки масова частка Феруму в зразку сполуки FeO 75 %, то цей зразок не є чистою сполукою.

Відповідь: зразок має домішки, не є чистою сполукою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити