Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 2. КИСЕНЬ

§ 18. Оксиген. Кисень

№ 131.

а) Кисень — проста речовина Оксигена;

б) вода утворена Гідрогеном і Оксигеном;

в) молекула кисню складається із двох атомів Оксигену;

г) у результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень.

№ 132.

У повітрі найбільше газів:

— азот N2 — 78,08 %;

— кисень O2 — 20,95 %.

№ 133.

Атоми Оксигену містяться у простих природних речовинах: кисень O2 (атмосфера), у складних:

— вода Н2O (гідросфера);

— пісок SiO2 (літосфера);

— органічні речовини — білки, жири, вуглеводи.

№ 134.

№ 135.

№ 136.

Дано:

Розв'язання

Мr2O) = 18 МІСТИТЬ 16 Г Оксигену;

m(Н2O) = 90 г — x г Оксигену

Відповідь: m(О) = 80 г.

№ 137.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо масу повітря: m = ρ ∙ V, m = 1,29 ∙ 10 = 12,9 г.

2. За таблицею 2 масова частка кисню в повітрі складає 23,14 %, або 0,2314.

3. Обчислимо масу Кисню з формули:

Відповідь: m(O) = 2,99 г.

№ 138.

Відповідь: формула сполуки SO2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити