Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 2. КИСЕНЬ

§ 20. Добування кисню

№ 146.

Добування кисню у промисловості:

1. З повітря:

— охолодження повітря і перетворення його на рідину;

— підвищення температури та виділення газу азоту, потім кисню.

№ 147.

Реакції розкладу — це реакції, під час яких із однієї речовини утворюється кілька інших.

№ 148.

№ 149.

Каталізатор — речовина, яка спричиняє перебіг реакції або прискорює її, залишаючись після реакції незмінною.

№ 150.

Збирання кисню під час його добування в лабораторії ґрунтується на його фізичних властивостях:

— слабка розчинність у воді (витискання киснем води);

— кисень важчий за повітря (витиснення киснем повітря).

№ 151.

Під час реакції розкладу кадмій нітрату відбувається утворення оксиду — кадмій оксид, виділення газу нітроген(ІV) оксид та кисню. Спалах жевріючої скіпки доказує виділення кисню, бо він підтримує горіння.

№ 152.

2. Обчислимо масову частку Оксигену в сполуці:

3. Масова частка Оксигену в залишку 40 %, тобто сполука розклалася не повністю.

Відповідь: не повністю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити