Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 3

§ 28. Реакції води з оксидами

№ 205.

Гідроксиди — сполуки металічних елементів із загальною формулою М(ОН)n (М — металічний елемент).

Основи — це гідроксиди Натрію, Калію, Барію, кальцію, інших металічних елементів.

Луги — це розчинні у воді основи.

№ 206.

№ 207.

№ 208.

Відповідь: a) 56,3 %; б) 65,3 %.

№ 209.

Дано:

Розв'язання

1. Обчислимо масу NaOH:

(бо ρ = 1 г/мл).

Відповідь: m(NaOH) = 750 г.

№ 210.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо масу розчину кислоти:

2. Обчислимо масу розчиненої речовини:

3. Визначимо масу отриманого розчину:

4. Знайдемо масову частку:

Відповідь: ω(HNO3) = 24,4 %.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити