Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса

№ 65.

Маса атома — важлива характеристика атома. Відносна атомна маса — маса атома елемента в порівнянні з 1/12 масою атома Карбону.

№ 67.

Запис Аr — відносна атомна маса (а.о.м), Аг —символ елементу Аргону.

68.

Be → Аг = 9. Al → Аr =27. Легший атом Берилію у 3 рази.

№ 69.

а) F → Ar = 19; Li → Ar = 7, два атоми мають масу 14. Більшу масу має атом Флуору F.

б) Mg → Аг = 24, 2 атоми 48; S → Аг = 32, 3 атоми 96. Більшу масу мають три атоми Сульфуру.

70.

а) 1 : 2 → Li — N (7 : 14); О — S (16 : 32); Ne — Са (20 : 40);

б) 1 : 3 → Be — Аl (9 : 27); О — Ті (16 : 48); Не — С (4 : 12).

71.

Ar (S) = 32, Аг (О) = 16, оскільки маса атомів у речовині однакова, то кількість атомів Оксигену в речовині буде у 2 рази більша, тому що маса цього атома менша за масу атома Сульфуру у 2 рази.

72.

Дано:

Розв’язання

1. Відносна атомна маса показує у скільки разів маса атома більша за 1/12 атома Карбону:

Відповідь: Аr (Не) = 4,0.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити