Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» П. П. Попель 7 клас - 2015 рік

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука - вправа 2-4

§ 3 - вправа 11-13

§ 4 - вправа 15-24

Розділ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5 - вправа 26-31

§ 6. Фізичні властивості речовин - вправа 32-36

§ 7. Чисті речовини і суміші - вправа 41-45

§ 8. Методи розділення сумішей - вправа 46-55

§ 9. Атоми. Хімічні елементи - вправа 57-64

§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса - вправа 65-72

§ 11. Прості речовини. Метали і неметали - вправа 73-82

§ 12. Складні речовини - вправа 83-87

§ 13. Хімічні формули - вправа 89-94

§ 14. Валентність хімічних елементів - вправа 95-105

§ 15. Відносна молекулярна маса - вправа 106-114

§ 16. Масова частка елемента у складній речовині - вправа 115-124

§ 17. Фізичні та хімічні явища. Хімічні властивості речовин - вправа 125-130

Розділ 2. КИСЕНЬ

§ 18. Оксиген. Кисень - вправа 131-138

§ 19. Схема хімічної реакції. Хімічне рівняння - вправа 139-145

§ 20. Добування кисню - вправа 146-152

§ 21. Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди - вправа 156-164

§ 22. Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення - вправа 165-173

§ 24. Колообіг Оксигену в природі - вправа 178-180

Розділ 3

§ 25. Вода - вправа 181-187

§ 26. Розчин та його компоненти - вправа 188-192

§ 27. Кількісний склад розчину - вправа 195-204

§ 28. Реакції води з оксидами - вправа 205-210

§ 29. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів - вправа 211-214

§ 30. Значення води і водних розчинів - вправа 215-220


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити