Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука

Контрольні запитання

№ 1. Хімія — наука про речовини та їхні взаємоперетворення.

№ 2. Хімія — одна з наук про природу. Разом із фізикою, біологією, географією та іншими науками вона становить галузь науки — природознавство. Усі ці науки досліджують природу, але з різних боків.

№ 3. Основне завдання хімії — дослідження властивостей, складу та будови речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.

№ 4. Хімічні знання використовуються людиною майже в усіх сферах діяльності: у промисловості, побуті.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1

Об’єкти, що трапляються в природі

Об’єкти, що добуті людиною

Вода

Парфуми

крейда

скло

нафта

сметана

пісок

сталь

мармур

цукор

молоко

гума

№ 2. Об’єкт дослідження:

а) астрономії — Всесвіт, галактики та зорі;

б) біології — живі організми;

в) географії — материки,

г) фізики — фізичні процеси з тілами.

№ 3. Біохімія — це наука, яка вивчає хімічний склад живих істот та хімічні процеси, пов’язані з їхньою життєдіяльністю.

Космохімія — наука, що вивчає хімічний склад космічних тіл, а також поширеність хімічних елементів у космосі.

Геохімія — наука про хімічний склад та закони поширення й міграції хімічних елементів на Землі.

Агрохімія — наука про живлення рослин, застосування добрив з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення якості врожаю.

Кристалохімія — наука про просторове розміщення структурних частинок (молекул, атомів, йонів) у кристалах та залежність фізико-хімічних властивостей кристалічних речовин від їхньої структури.

Аналітична хімія — розглядає принципи і методи розділення та визначення хімічного складу речовини.

№ 4. Продукти хімічних виробництв, які використовуються в повсякденному житті: поліетилен, пластмасові вироби, добрива.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити