Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

Контрольні запитання

1.

Відносна атомна маса — це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону.

Відносна молекулярна маса М показує, у скільки разів маса молекули більша за 1/12 маси атома Карбону. Для речовин йонної будови хімічна формула відображає склад формульної одиниці. Тому для таких речовин використовують відносну формульну масу.

№ 2. Відповідь: б).

№ 3. Відповідь: б).

№ 4. Атоми — надзвичайно маленькі частинки. їхня маса настільки мала, що виражати її в грамах або кілограмах дуже незручно. Маса навіть найважчих атомів становить близько 10-22 г.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1.

Аг(Аl) = 27

Аr(F) = 19

Ar(Zn) = 65

Аr(Ag) = 108

Ar(Sn) = 119

№ 2.

Ar(N) = 14 та Аг(Не) = 4; 14 : 4 = 3,5

Аr(О) = 16 та Ar(S) = 32; 32 : 16 = 2

Аr(Fe) = 56 та Ar(Si) = 28; 56 : 28 = 2

Ar(S) = 32 та Аr(Сu) = 64; 64 : 32 = 2.

№ 4.

Аr(О) = 16 та Аr(Сu) = 64; 64 : 16 = 4.

Відповідь: 4 атоми Оксигену.

№ 5.

Хлор Сl2 — Мг(Сl2) = 35,5 ∙ 2 = 71

Сульфатна кислота — Mr(H2SO4) = 2 ∙ 1 + 32 + 4 ∙ 16 = 98

Сахароза С12H22O11 — Мr12Н22O11) = 12 ∙ 12 + 22 ∙ 1 + 11 ∙ 16 = 342

Мідь Сu — Мr(Сu) = 64

Гіпс CaSO4 — Mr(CaSO4) = 40 + 32 + 4 ∙ 16 = 136

Перекис водню Н2O2 — Мг2O2) = 2 ∙ 1 + 2 ∙ 16 = 34

Крейда СаСO3 — Мг(СаСO3) = 40 + 12 + 3 ∙ 16 = 100

Малахіт (CuOH)2CO3 — Mr(СuОН)2СO3) = 2 ∙ 65 + 2 ∙ 16 + 2 ∙ 1 + 12 + 3 ∙ 16 = 224

6.

5 молекул води — Мг2О) = 18; 5 ∙ 18 = 90

3 молекули вуглекислого газу — Мг(СO2) = 44; 3 ∙ 44 = 132.

Відповідь: важче маса 3 молекул вуглекислого газу.

7.

МГХOХ) = 32, (1 + 16) ∙ X = 34

17Х = 34, X = 2.

Формула — Н2O2

8.

Mr(FeXSX) = 120, (56 + 32) ∙ X = 120

88Х = 120, X = 1, 120 - 88 = 32 .

Формула — FeS2

9.

№ 10.

C6H5CHC(C5H11)CHO

Mr(C14H18O) = 14 ∙ 12 + 1 ∙ 18 + 16 = 286

№ 11.

Сахароза C12H22O11

Mr(C12H22O11) = 12 ∙ 12 + 22 ∙ 1 + 11 ∙ 16 = 342


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити