Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 15. Повітря. Оксиген. Кисень

Контрольні запитання

1.

Фізичні властивості кисню:

Кисень — газ без кольору, смаку та запаху, трохи важчий за повітря.

Кисень погано розчиняється у воді. Так, в 1 л води його розчиняється лише 0,04 г (або 30 м3).

При охолодженні до —183 °С газоподібний кисень перетворюється на рідину світло-блакитного кольору.

Для переведення рідкого кисню у твердий агрегатний стан потрібне охолодження до —218 °С.

2.

Поширеність кисню й озону на Землі. Вміст Оксигену становить близько 49 %. За масою Оксигену в атмосфері дещо більше — 23 %. 89% складу води океанів, морів, річок та інших водойм становить Оксиген. У тілах живих істот налічується до 65% (за масою) Оксигену, що входить до складу вуглеводів, жирів, білків, води. У вигляді простої речовини кисню Оксиген наявний у повітрі.

Озон також наявний в атмосфері, але він перебуває на висоті 30-50 км, утворюючи так званий озоновий шар. Озоновий шар захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

№ 3. Перетворення рідкого кисню на газуватий не є хімічною реакцією, так як не відбувається перетворення складу речовини. Це фізичний процес.

4. На поверхні нашої планети Оксиген є найпоширенішим елементом. У складі сполук з іншими елементами він становить 49% від маси земної кори. Оксиген міститься у складі найважливіших мінералів літосфери (червоний залізняк, кварц, гіпс, польовий шпат тощо) і речовин» що зумовлюють родючість ґрунтів.

№ 5. Найбільше Оксигену міститься у гідросфері, також значний вміст Оксигену в літосфері та атмосфері.

№ 6. Оксиген міститься у складі величезної кількості складних речовин: оксидів, кислот, лугів, солей та інших. Живі організми також містять велику кількість Оксигену. У складі різних сполук Оксиген становить близько 60% маси тіла людини.

№ 7.

Оксиди — це бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном.

Завдання для засвоєння матеріалу

1.

Mr(O2) = 2 ∙ 16 = 32

Mr(O3) = 3 ∙ 16 = 48

2.

Mr(O2) = 2 ∙ 16 = 32

Mr(повітря) = 29; 32 : 29 = 1,1 рази

3. Тому що лід не пропускає повітря, необхідне для дихання мешканців водойм.

№ 4. Рідкий і твердий кисень має блакитне забарвлення і притягується магнітом.

5. Колба, в якої знаходиться кисень, буде важче, ніж колба з повітрям.

6. Не можна, тому що при кип’ятінні зменшилося кількість кисню у воді.

7.

а) маса кисню об’ємом 10 л;

1 л кисню важить 1,43 г

10 л — 14,3 г.

б) об’єм кисню масою 10 г

1 л кисню важить 1,43 г

X л кисню — 10 г

х = 1 ∙ 10: 1,43 = 6,99 л.

8.

Маса атому Оксигену m = 2,667 ∙ 10-23 г

а) Маса атому Гідрогену m = 1,67 ∙ 10-24 г

n = m0: mн = 2,667 ∙ 10-23 г: 1,67 ∙ 10-24 г = 16 разів

б) Маса атому Карбону m = 1,99 ∙ 10-23 г

n = m0: mс= 2,667 ∙ 10-23 г: 1,99 ∙ 10-23 г = 1,34 рази

в) Маса атому Сульфуру m = 5,31 ∙ 10-23 г

n = m0: ms = 2,667 ∙ 10-23 г: 5,31 ∙ 10-23 г = 0,5 разів

№ 9. MgO, FeO, Р2O5, ВbO2, Сu2O, Сr2O3.

— калій оксид;

— кальцій оксид;

— фосфор(ІІІ) оксид;

— нітроген(ІV) оксид;

— йод(V) оксид;

— сульфур(VІ) оксид;

— хлор(VІІ) оксид.

Відповідь: масова частка Оксигену найбільша у кварці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити