Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

Контрольні запитання

1. Маси речовин, що вступають у реакцію, дорівнюють масі утворених речовин, про що свідчить закон збереження маси в хімічних реакціях. Цей закон підкріплений тим, що атоми в хімічних реакціях не зникають, а просто переходять з одних речовин до складу інших. За допомогою хімічних символів і знаків закон збереження маси відображають рівнянням хімічної реакції.

2. При горінні свічки її маса поступово зменшується, це не суперечить закону збереження маси, тому що при горінні виділяється вуглекислий газ.

№ 3. Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції (хімічного явище) за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків «+» «—» та «=». Знак «=» вказує на те, що кількість атомівкожного хімічного елемента у лівій та правій частині хімічного рівняння однакова. Коефіцієнт вказує на кількість молекул, які вступають в реакцію та утворюються в результаті реакції.

Індекс у хімічній формулі вказує на кількість атомів, які входять до складу молекули.

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Поясніть, що означають записи:

а) 2Н — 2 атома Гідрогена;

O — 1 атом Оксигену;

4Fe — чотири атоми Феруму;

3Са — три атоми Кальцію;

5N — п’ять атомів Нітрогену;

б) O2 — одна молекула Оксигену, яка складається з двох атомів Оксигену;

5O2 — п’ять молекул Оксигену;

6O — шість атомів Оксигену;

O3 — одна молекула Озону, яка складається з трьох атомів Оксигену;

2O3 — дві молекули Озону.

в) 3Н2O — три молекули води, які складаються з двох атомів Гідрогену i атому Оксигену;

2 — п’ять молекул Водню, які складаються з двох атомів Гідрогену;

2СO2 — дві молекули вуглекислого газу;

5С — п’ять атомів Карбону;

3O2 — три атому Кисню.

2. N2 + 3Н2 = 2NH3.

3.

Згідно Закону збереження маси речовин маємо: маса речовин, що виступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції.

Відповідь: m(Н2O) = 18 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити