Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 19. Горіння й окиснення речовин на повітрі

Контрольні запитання

1. Умови виникнення горіння:

✵ контакт горючої речовини з киснем.;

✵ речовина має бути нагрітою до температури займання.

2. Процеси горіння, дихання та гниття відбуваються за участю кисню та супроводжуються процесами окиснення.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1.

Горіння — швидкий процес взаємодії речовини з киснем повітря, що супроводжується виділенням теплоти й утворенням полум’я. Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.

Повільне окиснення — це процес повільної взаємодії речовини з киснем. Воно відбувається з повільним виділенням теплоти і без полум’я. За певних умов повільне окиснення може переходити в горіння і навпаки.

Вибух — також реакція окиснення. На відміну від горіння він відбувається дуже швидко, а теплота (енергія), що виділяється, спричиняє руйнування.

2. Атмосферні гази легші за повітря: водень, азот.

Атмосферні гази важчі за повітря: вуглекислий газ, кисень.

3. Температури займання — це температура нагріву речовини, коли вона може горіти, але доки її не нагріти, вона не займеться.

4. Пріле листя або сіно на повітрі можуть спалахнути тому що відбувається повільне окиснення. В стозі свіжого сіна можна відчути теплоту та запах речовин, що видаляються під час пріння вологої трави.

5. Для гасіння палаючих предметів використовується цупка ковдра, тому що вона запобігає доступу повітря. За допомогою піску, піни, вогнегасників або спеціальних азбестових ковдр тушать пожежу.

№ 6.

1. Об’єм кімнати 20 м2 ∙ 2,5 м = 50 м3

2. Вміст кисню у повітрі 21%. В кімнаті об’ємом 50 м3 кисню 10,5 м3.

3. 1 м3 = 1000 л, 10,5 м3 = 10,5 ∙ 103 л

4. Один літр кисню важить 1,43 г, а 10,5 ∙ 103 л — 10,5 ∙ 103 ∙ 1,43 = 15,015 ∙ 103 г або 15,015 кг.

Відповідь: 15,015 кг.

№ 7. На повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні, тому що у складі повітря знаходиться 21% кисню.

8. Тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо на них сильно подути, тому що до них потрапляє кисень, який підтримує горіння.

9. а) повільне окиснення; б) повільне окиснення; в) дихання насіння; г) гниття органічних речовин у ґрунті.

№ 10. Не можна використовувати термін «молекула повітря, тому що повітря — це суміш газів, яка складається з складових компонентів.

11.

Склад повітря

Функції

кисень

✵ забезпечує дихання організмів

✵ підтримує процеси окиснення речовин в клітинах

азот

✵ входить до складу білків

✵ поглинається нітрогенфіксуючими бактеріями

вуглекислий газ

✵ використовується при фотосинтезі

аргон

✵ інертний газ

водяна пара

✵ забезпечує теплорегуляцію атмосфери

4. Реакції, в результаті яких з двох чи більше речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити