Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 9. Хімічні формули речовин

№ 1.

Хімічна формула — це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. За допомогою хімічних формул записують склад речовин.

№ 2.

Індекс показує число атомів в молекулі. Індекс записується маленькою цифрою праворуч від символа елемента.

№ 3,4.

Для речовин молекулярної будови хімічна формула відображає склад молекули речовини, а для речовин атомної та йонної будови — склад формульної одиниці (найменшого фрагмента, що повторюється).

Завдання для засвоєння матеріалу

1.

Відповідь: б) чадний газ

2.

O2 (кисень) «о-два»

Н2 (водень), «аш-два»

Fe (залізо), «ферум»

СаСO3 (крейда, мармур), «кальцій-це-о-три»

NaNO3 (натрієва селітра), «натрій-ен-о-три »

Na2CO3 (сода), «натрій-це-о-три»

Н2O2 (перекис водню), «аш-два-о-два»

H2SO4 (сульфатна кислота), «аш-ес-о-чотири»

CaSO4 (гіпс), «кальцій ес-о-чотири»

Н2С2O4 (щавлева кислота), «аш-два-це-два-о-чотири»

С6Н12О6 (глюкоза), «це-шість-аш-дванадцять-о-шість »

КМnO4 (марганцівка), «калій-магній-о-чотири»

К2СO3 (поташ), «калій-два-це-о-три»

Са(ОН)2 (гашене вапно), «кальцій-о-аш-двічі»

3.

а) N2;

б) S8;

в) СН4;

г) NaHCO3.

№ 4.

Na2SiO3

№ 5.

а) H2SO4

б) CuO

в) РbСO3

г) Сu(ОН)3

д) Ag2O

е) Al2(SO4)S

№ 6.

Вода — Н2O

Сахароза — С12Н22О11

Сечовина — CO(NH2) 2

Кухонна сіль — NaCl

Кварц — SіО2

Вуглекислий газ — СO2

7.

а) H2S — молекула складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру;

б) КСlO3 — молекула складається з атому Калію, атому Хлору, трьох атомів Оксигену;

в) НзРO4 — молекула складається з трьох атомів Гідрогену, атому Фосфору, чотирьох атомів Оксигену;

г) Аl2O3 — молекула складається з двох атомів Алюмінію, трьох атомів Оксигену;

д) CuSO4 — молекула складається з атому Купруму, атому Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену;

е) Fe(OH)3— молекула складається з атому Феруму, трьох атомів Оксигену, трьох атомів Гідрогену.

№ 8.

а) Fe3О4 — три атоми Феруму, чотири атоми Оксигену;

б) Са3(РО)2 — три атоми Кальцію, два атоми Фосфору, два атома Оксигену;

в) Аl(ОН)3; — один атом Алюмінію, три атоми оксисену, три атоми Гідрогену;

г) Fe2(SO4)3; — два атоми Феруму, три атоми Сульфуру, дванадцять атомів Оксигену;

д) CaSO4 — атом Кальцію, атом Сульфуру, чотири атому Оксигену;

є) NH4NO3— два атоми Нітрогену, чотири атоми Гідрогену, три атоми Оксигену.

9.

В молекулі глюкози міститься 6 атомів Карбону, 12 атомів Гідрогену, 6 атомів Оксигену.

Два атоми Гідрогену й один атом Оксигену припадає на один атом Карбону.

10. СаСl2.

11.

Fe2O3 — 5 атомів в молекулі, в 4 молекулах міститься 20 атомів. 20 атомів міститься в 10 молекулах чадного газу.

12.

Озон — O3

Гліцерол — С3Н7(ОН)3

Оцтова кислота — СН3СООН.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити