Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука

§ 2. Короткі відомості з історії хімії

§ 3. Робота в хімічній лабораторії

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості

§ 5. Чисті речовини та суміші

§ 6. Атоми. Молекули. Йони

§ 7. Хімічні елементи

§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§ 9. Хімічні формули речовин

§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

§ 11. Масова частка елемента в речовині

§ 11. Масова частка елемента

§ 12. Прості та складні речовини

§ 13. Валентність

§ 14. Фізичні та хімічні явища

§ 15. Повітря. Оксиген. Кисень

§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

§ 17. Добування і зберігання кисню

§ 18. Хімічні властивості кисню

§ 19. Горіння й окиснення речовин на повітрі

§ 20. Застосування кисню

§ 21. Кругообіг Оксигену в природі

ТЕМА II. ВОДА

§ 22. Вода

§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів

§ 24. Взаємодія води з оксидами

§ 25. Проблема чистої води

§ 20. Застосування кисню

§ 12. Прості та складні речовини

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити