Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» Г. А. Лашевської 7 клас - 2015 рік

§ 26. Вода - розчинник. Розчин, його компоненти та кількісний склад

С. 147, № 10

Дано:

Розв'язання

1. Визначимо масу розчину V = 2 л: m = ρ ∙ V = 1 г/мл ∙ 2000 мл = 2000 г.

2. Обчислимо масову частку кисню:

Відповідь: ω(О2) = 0,015 %.

11

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчину V = 1 л: m = V ∙ ρ = 1 л ∙ 1 кг/л = 1 кг.

2. Обчислимо масу оцтової кислоти:

Відповідь: m(кисл.) = 60 г.

№ 12

Відповідь: m(кисл.) = 175 г.

№ 13

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчину столового оцту:

2. Визначимо масу води в розчині:

3. Визначимо об’єм води:

Відповідь: m(оцту) = 1944,4 г; V(Н2O) = 1769,4 мл.

№ 14

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчину: m(розч.) = V ∙ ρ; m(розч.) = 1 л ∙ 1 кг/л = 1 кг = 1000 г.

2. Визначимо масу солі NaCl: m(NaCl) = m(розч.) ∙ ω; (0,9 % = 0,009); m(NaCl) = 1000 г ∙ 0,009 = 9 г.

3. Визначимо масу води в даному розчині: m(Н2O) = 1000 г ∙ 9 г = 991 г.

Відповідь: m(NaCl) = 9 г; m(Н2O) = 991 г.

№ 15

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчину: m(розч.) = V ∙ ρ ; m(розч.) = 40 мл ∙ 1 г/мл = 40 г.

2. Визначимо масу амоніаку: m(NH3) = m(розч.) ∙ ω; m(NH3) = 40 г ∙ 0,1 = 4 г.

3. Визначимо масу води: m(Н2O) = m(розч.) - m(Н20); m(Н2O) = 40 г - 4 г = 36 г.

Відповідь: m(Н2O) = 36 г.

№ 16

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчину: m(розч.) = m(цукру) + m(Н2O); m(розчин) = 200 г + 200 г = 400 г.

2. Визначимо масову частку цукру в сиропі:

Відповідь: ω(цукру) = 0,5 або 50%.

№ 17

Дано:

Розв’язання

1. Визначимо масу розчиненої речовини:

m(речов.) = 3,5 г + 2,5 г + 2,9 г + 10 г = 18,9 г.

2. Маса розчину:

3. Визначимо масові частки розчинених речовин:

Відповідь: ω(NaCl) = 2 %; ω(КСl) = 2 %; ω(цитрат) = 2 %; ω(С6Н12О6) = 6 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити