Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» Г. А. Лашевської 7 клас - 2015 рік

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

§ 8. Атом, його склад

§ 9

§ 10

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 11

§ 12. Прості та складні речовини

§ 13. Валентність хімічних елементів

§ 14. Відносна молекулярна маса

§ 15. Масова частка елемента в речовині

§ 17. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень

§ 19. Схема хімічних реакцій. Хімічні рівняння

§ 20. Добування кисню у промисловості та лабораторії

§ 21. Хімічні властивості кисню

§ 23. Поширеність і колообіг Оксигену в природі. Озон

§ 24. Проблема чистого повітря

§ 25. Вода, склад її молекули, фізичні властивості

§ 26. Вода - розчинник. Розчин, його компоненти та кількісний склад

§ 28. Взаємодія води з оксидами. Індикатори

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити