Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів

1. Уявлення про хімічний елемент із розвитком науки змінювалися:

✵ давньогрецькі вчені й алхіміки вважали, що з чотирьох елементів-першоначал: вогню, води, повітря, землі — складаються всі речовини;

✵ французький учений А.-Л. Лавуазьє й англійський учений Дж. Дальтон ототожнювали поняття «елемент» і «проста речовина»;

✵ англійський хімік Р. Бойль і російський учений М. В. Ломоносов вважали елементом межу розкладу речовини;

✵ зараз елемент визначають як вид атомів з певним зарядом ядра.

2. Із запропонованих ознак учені використали:

✵ А.-Л. Лавуазьє — властивості простих речовин;

✵ Й. В. Деберейнер — значення відносних атомних мас, властивості простих речовин, склад характерних сполук;

✵ Дж. Ньюлендс — значення відносних атомних мас, повторюваність властивостей простих речовин через сім елементів;

✵ Лотар Мейєр — значення відносних атомних мас, значення валентності елементів.

3. Перша тріада, лужні елементи Li, Na, К розташовані у 1-а групі періодичної системи.

Друга тріада, лужноземельні елементи Са, Sr, Ва розташовані у ІІ-а групі періодичної системи.

Третя тріада, елементи халькогени S, Se, Те розташовані у VI-а групі періодичної системи.

Четверта тріада, галогени Cl, Вr, І розташовані у VII-а групі періодичної системи.

Елементи Fe, Co, Ni утворюють тріаду Феруму, яка розташована у VIII-b групі періодичної системи.

4. Напівсума відносних атомних мас Хлору і Йоду у тріаді елементів галогенів приблизно дорівнює відносній атомній масі Брому.

5. Положення хімічних елементів Сr, Ті, Mn, Fe у ряду Дж. Ньюлендса відрізняється від їхньої послідовності у періодичній системі Д. І. Менделєєва. Д. І. Менделєєв, на відміну від Дж. Ньюлендса, передбачив існування великих періодів і при визначенні місця хімічного елемента керувався, перш за все, хімічними властивостями, а не тільки відносними атомними масами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити