Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук

Пояснення

Існує зв’язок між хімічними властивостями вищих оксидів, відповідних гідроксидів і розміщенням елементів у періодичній системі.

Основні властивості вищих оксидів і гідроксидів посилюються в періодах справа наліво, у головних підгрупах — згори вниз, а кислотні властивості, навпаки, у протилежному напрямку.

Сполуки типових металічних елементів з Гідрогеном мають йонну будову і нагадують солі. Сполуки типових неметалічних елементів із Гідрогеном складаються з молекул, їхні водні розчини є кислотами.

71. a) Na2O яскравіше виражені основні властивості;

б) Р2O5 яскравіше виражені кислотні властивості;

в) КОН яскравіше виражені основні властивості;

г) H2SeO4 яскравіше виражені кислотні властивості.

72. Вищі оксиди елементів 3-го періоду:

Елемент

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Формула вищого оксиду

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

Cl2O7

-

Тип оксиду

основний

амфотерний

кислотний

-

73. Для елементів I, II, III груп утворення летких сполук з Гідрогеном не характерне.

74. СаН2 — йонна будова, тому що це тверда кристалічна речовина, з високою температурою плавлення.

H3As — молекулярна будова, тому що це токсичний безбарвний газ, має запах часнику.

75. Дано:

Розв’язання:

Запишемо формулу для розрахунку масової частки Гідрогену у сполуці ЕНx:

Підставимо до формули відомі величини і спростимо вираз.

Гідроген з іншими елементами утворює сполуки складом НЕ, Н2Е, Н3Е, Н4Е. Отже, х може набувати значень від 1 до 4.

Якщо х = 1, елемент одновалентний, Аr(Е) = 9. Таке значення відносної атомної маси відповідає Берилію, але Берилій не може бути одновалентним.

Якщо х = 2, елемент двовалентний, Ar(Е) = 18. У таблиці Менделєєва відсутній елемент, у якого значення відносної атомної маси дорівнює 18. Отже, формула сполуки не може бути й Н2Е.

Якщо х = 3, елемент тривалентний, Аг(Е) = 27. Таке значення відносної атомної маси відповідає Алюмінію, який має постійну валентність III. Отже, цей елемент Алюміній, формула оксиду якого Аl2O3.

Обчислимо масову частку Оксигену в оксиді.

Відповідь: w(О) = 47,05%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити