Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони

Пояснення

Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, називають хімічним зв’язком.

Найстійкіша зовнішня електронна оболонка атома чи простого йона містить вісім електронів.

Атоми металічних елементів здатні віддавати електрони зовнішньої оболонки й перетворюватися на катіони, а атоми неметалічних елементів — приєднувати електрони й перетворюватися на аніони.

Катіони мають менші радіуси, ніж відповідні атоми. Аніони за своїми радіусами майже не відрізняються від атомів.

81. Rb, Sr — здатні утворювати катіони. Формули катіонів: Rb+, Sr2+.

Br, N — здатні утворювати аніони. Формули аніонів: Вr-, N3-.

83. Таку ж саму будову, як і F- 1s22s22p6, мають катіони Na+, Mg2+, Аl3+, аніони О2 , N3-.

84. Йон алюмінію Al3+ має таку ж саму будову, як і атом Неону 1s22s22p6 (див. схему).

85. У частинок К+, Са2+, S2-, Сl- електронна будова зовнішнього енергетичного рівня — 3s23p6.

86. У йоні Магнію Mg2+ міститься 10 електронів 1s22s22p6.

Атом Оксигену має на 2 електрони менше, ніж йон Mg2+, 1s22s22p4.

87. Аніон Сульфуру (або сульфід-йон) S2- має 16 протонів і 18 електронів, 1s22s22p63s23p6.

88. Н - е —> Н+; Н + е —> Н-.

Найменший радіус має катіон Гідрогену, тому що він не має електронів.

89. Усі частинки — Аr, Сl-, К+ та Са2+, мають 18 електронів, але відрізняються зарядом ядра. У періодах радіус атомів зменшується зліва направо. Атом Аргону знаходиться правіше від Хлору. Отже, найбільший радіус має аніон Сl-, тому що радіус аніона Сl- майже такий, як радіус атома Сl. Заряд ядер йонів К+ та Са2 більший, ніж у Аr, тому вони сильніше притягують електрони і мають менший радіус. Найменший радіус у Са2+, бо його ядро має заряд +20, тому сильніше, ніж в усіх інших частинках, притягує 18 електронів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити