Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови

Пояснення

Молекули притягуються одна до одної, але досить слабко. Тому речовини молекулярної будови мають низькі температури плавлення і кипіння. Для деяких молекулярних сполук існують дві хімічні формули — найпростіша та істинна. Індекси в найпростішій формулі вказують на співвідношення атомів елементів у молекулі.

Наприклад, формула гідроген пероксиду Н2O2 є істинною, а формула НО — найпростішою.

114. Це речовина молекулярної будови, яка утворена ковалентним полярним (слабо полярним) зв’язком. Такий висновок можна зробити з фізичних властивостей речовини. Тверда речовина за слабкого нагрівання плавиться, тому що окремі молекули, розташовані у вузлах кристалічної ґратки, зв’язані між собою слабкими силами, значно слабшими, аніж хімічні зв’язки у молекулі. Окрім того, відомо, що чимало молекулярних речовин мають запах.

115. Відомо, що для молекулярних речовин характерні: леткість, низька твердість, невисокі температури плавлення і кипіння, вони не проводять електричний струм. Парафін, етиловий спирт, азот є речовинами молекулярної будови, тому що вони мають відповідні властивості, крім того, етиловий спирт має характерний запах. У вузлах молекулярних кристалічних ґраток цих речовин розташовані молекули, які утворені ковалентним зв’язком.

117. 1-а. NaH, Тпл = 638°С. Натрій гідрид, йонна сполука з йонним типом зв’язку, тому він має високу температуру плавлення.

2-б. НСl, Тпл = -114°С. Хлороводень, молекулярна сполука з ковалентним полярним зв’язком, тому він має низьку температуру плавлення.

118. F2, Сl2 — гази, Вr2 — рідина, І2 — тверда речовина. Така зміна агрегатного стану пояснюється тим, що радіуси атомів збільшуються в ряду F —> Сl —> Вr —> І, відповідно збільшуються радіуси і маси молекул F2 —> Сl2 —> Вr2 —> І2. Зі збільшенням молекулярної маси галогенів підвищуються їхні температури плавлення і кипіння, зростає густина, посилюється інтенсивність забарвлення. Поява в йоді металевого блиску відповідає посиленню металічних властивостей зверху вниз для хімічних елементів однієї групи головної підгрупи періодичної системи.

119. Хлороводень НСl та фтор F2 мають молекули приблизно однакової маси.

Мr(НС1) = 36,5; Мr(F2) = 38.

Температури кипіння цих речовин відрізняються, тому що молекула фтору утворена ковалентним неполярним зв’язком, а молекула хлороводню ковалентним полярним зв’язком. За рахунок цього між молекулами хлороводню виникають міжмолекулярні взаємодії (між частковим негативним зарядом на атомі Хлору однієї молекули і частковим позитивним зарядом на атомі Гідрогену іншої молекули).

120. Кремній карбід, як і всі речовини атомної будови, має високу температуру плавлення Тпл = 2730 °С, не розчиняються у воді, інших розчинниках, завдяки високій твердості використовується як абразив.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити