Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 19. Кількість речовини

Пояснення

Кількість речовини в хімії визначають за кількістю її частинок (формульних одиниць).

Одиниця вимірювання кількості речовини — моль. 1 моль містить 6,02 ∙ 1023 формульних одиниць речовини (атомів, молекул, груп атомів або йонів).

Число 6,02 ∙ 1028 моль-1 називають числом Авогадро.

130. а) Кількість речовини атомів Брому 2 моль;

б) кількість речовини атомів Гідрогену 6 моль, атомів Сульфуру 3 моль;

в) кількість речовини атомів Форфору 1/3 моль, атомів Гідрогену 1 моль.

131. а) У 3 моль води Н2O міститься 3 моль молекул, 6 моль атомів Гідрогену, З моль атомів Оксигену;

б) у 0,5 моль сульфатної кислоти H2SO4 міститься 1 моль Гідрогену, 0,5 моль Сульфуру, 2 моль Оксигену;

в) у 2 моль йонної сполуки Са(ОН)2 міститься 2 моль йонів Са2+ і 4 моль йонів ОН- або 12,04 ∙ 1023 формульних одиниць.

132.

N(H3PO4)

n (Н3РO4), моль

n (Н), моль

n (Р), моль

n (О), моль

12,04 ∙ 1023

2 моль

6 моль

2 моль

8 моль

Пояснення і розрахунки до таблиці.

До складу однієї молекули Н3РO4 входять 3 атоми Гідрогену, 1 атом Фосфору і чотири атоми Оксигену.

Отже,

133. а) Дано:

Розв’язання:

Скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між кількістю речовини і кількістю молекул:

Відповідь: у 0,5 моль вуглекислого газу міститься 3,01 ∙ 1023 молекул.

б) Дано:

Розв’язання

Знайдемо кількість речовини атомів Оксигену:

У одній молекулі вуглекислого газу СO2 міститься 2 атоми Оксигену.

Тому 1 моль молекул вуглекислого газу СО, містить 2 моль атомів Оксигену.

Відповідь: у 1 моль вуглекислого газу міститься 12,04 ∙ 1023 атомів Оксигену.

135.

136. Для розв’язання використаємо логічне пояснення, яке ґрунтується на фізичному змісті визначення поняття «кількість речовини».

а) Дано:

Розв'язання:

Кількість атомів у молекулах оксиду Р2O3 і метану СН4 однакова — 5 атомів у одній молекулі.

Значить, 1 моль оксиду Р2O3 і метану СН4 містить однакове число молекул і відповідно, атомів.

Відповідь: n(СН4) = 1 моль.

б) Дано:

Розв'язання:

Кількість атомів у молекулах кислоти HNO3 і метану СН4 однакова — 5 атомів у одній молекулі.

Значить, 0,3 моль кислоти HNO3 і метану СН4 містить однакове число молекул і відповідно, атомів.

Відповідь: n(СН4) = 0,3 моль.

в) Дано:

Розв’язання:

Молекула метану СН4 складається з 5-ти атомів. Молекула оксиду СО складається з 2-х атомів. Кількість атомів у молекулі оксиду менша від кількості атомів у молекулі метану СН4 у 2,5 рази. Якщо число атомів у порціях речовини метану СН4 і оксиду СО однакове, то кількість речовини метану СН4 менша від кількості речовини оксиду у 2,5 рази.

Значить, 2,5 моль оксиду СО буде містити таку ж кількість атомів, як і 1 моль метану СН4.

Відповідь: n(СН4) = 1 моль.

137. Завдання 136 і 137 аналогічні, але цього разу для розв’язання завдання скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між кількістю речовини і числом формульних одиниць.

а) Дано:

Розв’язання:

N(CaO) = n(CaO) ∙ NA

У формульній одиниці СаО 2 йони. Число йонів у оксиді СаО кількістю речовини 0,2 моль можна розрахувати за формулою:

Розрахуємо кількість речовини NaCl за відомою кількістю йонів.

Відповідь: n(NaCl) = 0,2 моль.

б) Дано:

Розв’язання:

N(Li2O) = n(Li2O) ∙ NA

У формульній одиниці Li2O 3 йони.

Число йонів в оксиді Li2O кількістю речовини 2 моль можна розрахувати за формулою:

За умовою задачі Nйонів(Li2O) = Nйонів(NaCl).

Розрахуємо кількість речовини NaCl за відомою кількістю йонів.

Відповідь: n(NaCl) = 3 моль.

в) Дано:

Розв’язання:

N(Na2S) = n(Na2S) ∙ NA

У формульній одиниці Na2S 3 йони.

Число йонів у сульфіді Na2S кількістю речовини 0,4 моль можна розрахувати за формулою:

За умовою задачі Nйонів(Na2S) = Nйонів(NaCl).

Розрахуємо кількість речовини NaCl за відомою кількістю йонів.

Відповідь: n(NaCl) = 0,6 моль.

139. a) S + 2Cl2 = SCl4

У результаті взаємодії 1 моль сірки з 2 моль хлору утворюється 1 моль SCl4.

б) N2 + 3Н2 = 2NH3

У результаті взаємодії 1 моль азоту з 3 моль водню утворюється 2 моль амоніаку.

в) 2СО + O2 = 2СO2

У результаті взаємодії 2 моль чадного газу з 1 моль кисню утворюється 2 моль вуглекислого газу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити