Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 20. Молярна маса

Пояснення

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярну масу позначають М і традиційно виражають у г/моль. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі речовини обчислюється за формулою:

140. 1 — в, 2 — a, 3 — б.

141. M(F2) = 38 г/моль, М(Н2O) = 18 г/моль, M(SO2) = 64 г/моль, М(Li2O) = 30 г/моль, M(Mg3N2) = 100 г/моль, M(H2SO4) = 98 г/моль, М(СаСO3) = 100 г/моль.

143. М(сполуки) = 64 г/моль.

144. Дано:

Розв'язання:

Обчислюємо молярну масу сполуки:

Відповідь: маса магній фосфіду дорівнює 33,5 г.

145. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: маса сірчистого газу більша.

146. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: n(Mg) = 1 моль, n(Вr2) = 0,5 моль, n(СаСО3) = 2 моль.

147. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: найменша кількість речовини міститься у 10 г кальцію, найбільша у 16 г кисню.

148. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполуки:

M(NH3) = 17 г/моль.

Знаходимо кількість речовини за відомою масою:

149. а) Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

М(СO2) = 44 г/моль; M(SO2) = 64 г/моль.

Кількість речовини знаходиться в обернено пропорційній залежності від молярної маси:

Чим більша молярна маса, тим менша кількість речовини.

В 1 г сірчистого газу буде міститись менше молекул, ніж у 1 г вуглекислого газу, тому що він має більшу молярну масу, а значить, меншу кількість речовини.

Число атомів у молекулах вуглекислого і сірчистого газів однакове, значить, у сірчистому газі буде меншим і число атомів.

Відповідь:

б) Дано:

Розв’язання:

1 моль будь-якої речовини містить однакове число формульних одиниць. Отже, у воді і сульфатній кислоті міститься однакове число молекул.

Але молекули цих речовин складаються з різної кількості атомів. У молекулі сульфатної кислоти сім атомів, а у молекулі води три.

Отже, 1 моль сульфатної кислоти буде містити більшу кількість атомів.

Відповідь:

150. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу йонів:

М(Са2+) = 40 г/моль; M(Mg2+) = 24 г/моль.

Знаходимо кількість речовини за відомою масою:

Чим більша кількість речовини йонів, тим більша кількість йонів у ній. Отже, в мінеральній воді «Боржомі» міститься більше йонів Магнію.

Відповідь: N(Са2+) < N(Mg2+).

151. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполуки:

М(Н2O) = 18 г/моль.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

1 моль води містить 6,02 ∙ 1023 молекул. Отже, 6,02 ∙ 1023 молекул мають масу 18 г, а 1 молекула має масу х г.

Складемо пропорцію і знайдемо х.

Відповідь: mо2O) = 3 ∙ 10-23 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити