Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Пояснення

Розташовуючи елементи за збільшенням їхніх атомних мас, Менделєєв помітив, що різка зміна властивостей під час переходу від галогену до лужного металу і поступове послаблення металічних властивостей під час переходу від лужного металу до галогену періодично повторюються. Усе це дало можливість Менделєєву відкритий ним закон назвати законом періодичності та сформулювати таким чином: «властивості простих тіл, а також форми і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від величин атомних мас елементів».

6. За часів Д. І. Менделєєва було відомо 63 хімічні елементи. У наш час відомо 118 хімічних елементів, з яких 88 є у природі, решта — синтезовані штучно. У 2016 році Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії (IUРАС) офіційно зареєстровано та додано в таблицю Менделєєва елементи з атомними номерами 113, 115, 117 і 118, що дозволило повністю завершити сьомий період.

7. Періодичність — це повторення якихось властивостей через певну кількість елементів у ряду.

Неперервність — це те, що триває безперестанно, постійно, без перерви. Поступовість — це те, що здійснюється, відбувається без раптових змін, у певній послідовності, не відразу.

У природі періодично змінюються день і ніч, також періодичною є зміна пір року. Періодичність у хімії — це повторення (але не копіювання) хімічного характеру елементів, особливостей будови атомів, складу, будови і властивостей речовин через певну кількість елементів у їх природному ряду.

8. Послаблення неметалічного характеру елементів відбувається в ряду F, О, N, С, В.

9. Металічний характер яскравіше виражений у Літію. Отже, він має бути активнішим у хімічних реакціях.

10. Ряд хімічних елементів, складений за зростанням атомних мас, називається природним рядом. У природному ряду спостерігається періодична зміна валентності — при переході від лужного металічного елемента до інертного газу вища валентність елементів поступово зростає від І (у Гідрогену й лужних металічних елементів) до VII (у галогенів). Якби вдалося одержати сполуки інертних газів Неону й Аргону, то їхня максимальна валентність дорівнювала б VIII.

11. Не відповідає зростанню відносних атомних мас розташування у періодичній системі таких хімічних елементів: Аr — К, Th — Pa, U — Np.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити