Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 21. Молярний об'єм. Закон Авогадро

Пояснення

Молярний об’єм газу — це об’єм 1 моль газу. Ця величина залежить від температури й тиску. Її традиційно виражають у л/моль.

За нормальних умов (н. у. — 0 °С, 101,3 кПа або 760 мм рт. ст.) молярний об’єм ідеального газу становить 22,4 л/моль.

Цю константу позначають Vm.

Кількість речовини обчислюють за формулою звідки V = n ∙ Vm, де n — кількість речовини, V — об’єм газу, виміряний за н. у.

Існує зв’язок між молярною масою і молярним об’ємом: М = ρ ∙ Vm, звідки молярний об’єм можна розрахувати за формулою де М — молярна маса, ρ — густина газу, виміряна за н. у.

Закон Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за однакових температури і тиску міститься однакова кількість молекул.

Наслідок закону Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за однакових температури і тиску містяться однакові кількості речовини.

153. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо молярну масу сполуки.

M(N2) = 28 г/моль.

Скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між молярною масою і молярним об’ємом:

Відповідь: V (N2) = 22,4 л/моль.

154. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо молярну масу газу за формулою: М = р ∙ Vm, М = 1,43 г/л ∙ 22,4 л/моль = 32 г/моль.

Відповідь: М (газу) = 32 г/моль.

Пояснення

Легко запам’ятати

Зв’язок кількості речовини, маси і молярної маси:

Зв’язок кількості речовини, об’єму і молярного об’єму:

Зв’язок кількості речовини, числа формульних одиниць і сталої Авогадро:

Зрівняємо праві частини формул для кількості речовини:

Знаходимо, використовуючи правило пропорції, чому буде дорівнювати N, V, m:

156. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: m(СO2) = 982 г.

157. Дано:

Розв'язання:

Відповідь: М(газ) = 30 г/моль.

158. Дано:

Розв’язання:

За нормальних умов водень і кисень - гази, а вода знаходиться в рідкому агрегатному стані.

За законом Авогадро, в однакових об’ємах різних газів за однакових температури і тиску міститься однакова кількість молекул.

Знайдемо масу води об’ємом 1 л.

Відповідь: найбільше молекул міститься в 1 л води.

159. Дано:

Розв'язання:

Відповідь: V(H2) : V(CH4) = 8 : 1.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити