Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 22. Відносна густина газу

Пояснення

Відносна густина газу за іншим газом — це відношення маси певного об’єму газу до маси такого самого об’єму іншого газу (за однакових температури і тиску):

Літерами А, В позначено гази, відносну густину газу В за газом А — DA(В). Значення відносної густини газу показує, у скільки разів він важчий за інший газ.

162. Дано:

Розв’язання:

Скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між молярною масою і молярним об’ємом:

Відповідь: ρ(пов.) = 1,295 г/л.

163. Відносна густина розраховується за формулою: де відносна молекулярна маса водню Мr2) = 2.

164. Кисень O2, вуглекислий газ СO2, озон O3 — важчі за повітря.

Щоб довести це, скористаємося наслідком із закону Авогадро. Порівняємо маси газів, що відповідають об’єму 22,4 л. Кількість речовини газів, що міститься у цьому об’ємі, дорівнює 1 моль, а маса дорівнюватиме молярній масі.

М(повітря) = 29 г/моль, М(O2) = 32 г/моль, М(СO2) = 44 г/моль, М(O3) = 48 г/моль.

Отже, маса 22,4 л кисню, взятого за нормальних умов, становитиме 32 г, а маса такого самого об’єму повітря — 29 г.

Відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший. Розрахуємо відносну густину кисню, вуглекислого газу, озону за повітрям.

165. Дано:

Розв’язання:

Із простих газоподібних речовин тільки озон O3 має відносну молекулярну масу 48.

Відповідь: O3 — озон.

166. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: Мr(А) = 46.

167. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо відносну молекулярну масу газу X.

Знайдемо відносну густину газу X за метаном.

Відповідь: газ X важчий за метан у 1,06 рази.

168. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо густину газу X:

За умовою задачі гази займають однаковий об’єм, отже, для розрахунку відносної густини ми можемо скористатися формулою:

Відповідь: р(Х) = 1,875 г/л; DY(X) = 1,62.

169. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо молярну масу газу X.

Молярна маса — це маса 1 моль, а 1 моль газу займає об’єм 22,4 л.

За умовою задачі маса 1л — 1,96 г, а 22,4 л — х г; х = (1,96 г ∙ 22,4 л) : 1 л = 44 г.

Отже, М(Х) = 44 г/моль.

DN2(X) = М(Х) : M(N2) = 44 г/моль : 28 г/моль = 1,57.

Відповідь: DN2(X) = 1,57.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити