Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 23. Оксиди

Пояснення

Оксид — сполука, утворена двома хімічними елементами, одним із яких є Оксиген. Загальна формула оксидів — EmOn.

Хімічна назва оксиду складається з двох слів: перше — назва елемента, а друге — «оксид». Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки після назви елемента вказують (без відступу) римською цифрою в дужках значення його ступеня окиснення без знака «+».

174. a) NO2 — нітроген(ІV) оксид;

в) ВеО — берилій оксид;

б) Ті2O8 — титан(ІІІ) оксид;

г) МnО — манган(ІІ) оксид.

175. SrO — стронцій оксид;

Мn2O3 — манган(ІІІ) оксид;

Мn2O7 — манган(VІІ) оксид;

NO — нітроген(ІІ) оксид;

N2O5 — нітроген(V) оксид.

176. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо відносні молекулярні маси:

сульфур(ІV) оксид — SO2:

сульфур(VІ) оксид — SO3:

Розрахуємо масові частки елементів у сульфур(ІV) оксиді:

Розрахуємо масові частки елементів у сульфур(VІ) оксиді:

Відповідь: масові частки елементів у SO2 — w(S) = 50%, w(O) = 50%; масові частки елементів у SO3 — w(S) = 40%, w(С) = 60%.

177. а) Дано:

Розв'язання:

Обчислюємо молярну масу титан(ІV) оксиду:

Відповідь: m(ТiO2) = 160 г.

б) Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу нітроген(ІІ) оксиду: M(NO) = М(N) + М(О) = 14 г/моль + 16 г/моль = 30 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини нітроген(ІІ) оксиду. Скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між кількістю речовини і кількістю молекул:

Відповідь: m(NO) = 5 г.

178. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу вуглекислого газу: М(СO2) = М(С) + 2М(O) = 12 г/моль + 2 ∙ 16 г/моль = 44 г/моль.

Знайдемо кількість речовини за формулою:

Об’єм вуглекислого газу буде дорівнювати:

Відповідь: V(СO2) = 560 л.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити