Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 24. Основи

Пояснення

Основи — сполуки металічних елементів із загальною формулою

Усі основи є йонними речовинами. Вони складаються з катіонів металічних елементів Меn+ і гідроксид-аніонів ОН-.

Основи, які розчиняються у воді, називають лугами.

Хімічна назва основи складається з назви металічного елемента і слова «гідроксид». Якщо металічний елемент утворює катіони з різними зарядами, то в назві основи вказують значення заряду катіона після назви елемента римською цифрою (у дужках без відступу і знаку «+»).

Для кожної основи існує відповідний оксид. Заряд йона металічного елемента в цих сполуках один і той самий.

183. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу літій гідроксиду:

Відповідь: m(LiOH) = 4,8 г.

184. а) Дано:

Розв’язання:

У порції натрій гідроксиду кількістю речовини 0,1 моль міститься n(Na+) = 0,1 моль, n(ОН-) = 0,1 моль.

Молярні маси кітіону та аніону дорівнюють: M(Na+) = 23 г/моль, М(ОН-) = 17 г/моль.

Обчислюємо масу:

Відповідь: m(Na+) = 2,3 г; m(ОН-) = 1,7 г.

б) Дано:

Розв’язання:

У порції манган(ІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,5 моль міститься n(Мn2+) = 0,5 моль, n(ОН-) = 1 моль.

Молярні маси кітіону та аніону дорівнюють: М(Мn2+) = 55 r/моль, М(ОН-) = 17 г/моль.

Обчислюємо масу:

Відповідь: m(Mn2+) = 27,5 г; m(ОН-) = 17 г.

185. Дано:

Розв’язання:

У порції барій гідроксиду кількістю речовини 3 моль міститься: n(Ва2+) = 3 моль, n(ОН-) = 6 моль, n(Ва2+) + n(ОН-) = 6 моль + 3 моль = 9 моль.

У порції калій гідроксиду кількістю речовини 4 моль міститься: n(К+) = 4 моль, n(ОН-) = 4 моль, n(К+) + n(ОН-) = 4 моль + 4 моль = 8 моль.

Чим більша кількість речовини, тим більше число йонів. Отже, у порції барій гідроксиду міститься більше йонів.

Відповідь: у порції барій гідроксиду міститься більше йонів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити