Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 25. Кислоти

Пояснення

Кислота — сполука, молекула якої містить один або кілька атомів Гідрогену, які можуть під час реакцій заміщуватися на атоми (йони) металічного елемента.

Розрізняють безоксигенові кислоти (загальна формула НnЕ) та оксигеновмісніnЕОx). За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти поділяють на одноосновні, двохосновні, трьохосновні.

Частинку молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком.

187.

Кислоти

оксигеновмісні

безоксигенові

одноосновні

двохосновні

трьохосновні

НСlO3, Н2ТеO3, HNO2, Н2Se, Н3АsО4

HBr, HF

HClO3, HBr, HF, HNO2

Н2ТеO3, H2Se

H3ASO4

190. 1) H2SeO3 — в) селенітна;

2) H2Se — а) селенідна;

3) H2SeO4 — б) селенатна.

191.

хімічна формула

структурна формула

НІ

Н-І

HClO

Н-О-Сl

Н2ТеO3

192. a) n(HNO3) = 0,5 моль, n(Н) = 0,5 моль, n(N) = 0,5 моль, n(О) = 1,5 моль; б) n(H2SO4) = 0,5 моль, n(Н) = 1,0 моль, n(S) = 0,5 моль, n(О) = 2,0 моль.

193. Дано:

Розв'язання:

Обчислюємо молярну масу борної кислоти: М(Н3ВO3) = 3М(Н) + М(В) + 3М(О) = 3 г/моль +11 г/моль + 48 г/моль = 62 г/моль.

Розраховуємо кількість речовини:

Відповідь: n(Н3ВО3) = 0,1 моль.

194. Дано:

Розв'язання.

Обчислюємо відносну молекулярну масу фторидної кислоти:

Розраховуємо масову частку Гідрогену у фторидній кислоті:

Розраховуємо масову частку Флуору у фторидній кислоті: w(F) = 100% - 5% = 95%.

Відповідь: w(Н) = 5%, w(F) = 95%.

195. M(H2SO4) = М(Н3РO4) = 98 г/моль.

H2SO4 — сульфатна кислота, Н3РO4 — ортофосфатна кислота.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити