Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 26. Солі

Пояснення

Солі — сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Солі, як і кислоти, мають дві загальні формули — MenAm і Men(EOm)p.

Хімічна назва cолі складається із двох слів. Перше слово є назвою металічного елемента, а друге походить від хімічної назви відповідної кислоти. Якщо металічний елемент утворює катіони з різними зарядами, то значення заряду катіона солі вказують після назви елемента римською цифрою в дужках (без знаку +).

197. LiNO3, Li2СO3, Mg(NO3)2, MgCO3.

198.

Катіони

Аніони .

однозарядні

багатозарядні

однозарядні

багатозарядні

К+, Na+

Аl3+, Ва2+

NO3-, Вr-

S2-, РO43-

199. NaBr — натрій бромід, Al2S3 — алюміній сульфід, Li2SO4 — літій сульфат, CaSO3 — кальцій сульфіт.

200. Цезій йодид — CsI, алюміній фторид — AlF3, хром(ІІІ) сульфат — Cr2(SO4)3, літій ортофосфат — Li3PO4.

201. Дано:

Розв'язання:

Обчислюємо молярну масу кальцій карбонату:

Розраховуємо кількість речовини:

Обчислюємо молярну масу кальцій броміду:

Розраховуємо кількість речовини:

Кількість речовини бромід-йонів удвічі більша:

n(Вr-) = 0,2 моль.

Отже: n(Вr-) = n(СO32-).

Відповідь: міститься однакова кількість аніонів.

203.

Al2(SO4)3

Fe(NO3)2

ВаСl2

LiF

Відповідь: найбільша сумарна кількість йонів міститься в 3 моль барій хлориду.

204. Співвідношення йонів у цих солях однакове 1 : 1. Для того щоб визначити, у порції якої солі найбільше йонів, потрібно розрахувати молярні маси солей.

Молярна маса натрій хлориду буде найменшою, отже, кількість речовини натрій хлориду буде найбільшою.

Правильна відповідь б. Найбільше йонів у порції натрій хлориду.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити