Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 27. Будова, властивості та використання оксидів

Пояснення

Основні оксиди реагують із кислотами й кислотними оксидами з утворенням солей.

Серед основних оксидів із водою реагують лише сполуки лужних і лужноземельних елементів. Продукти цих реакцій — основи.

Майже всі кислотні оксиди реагують із водою (продуктами реакцій є оксигеновмісні кислоти), основами та основними оксидами з утворенням солей. Реакції, під час яких сполуки обмінюються своїми складовими, називаються реакціями обміну.

205. Хлор(І) оксид (Сl2O) має молекулярну будову. Притягання між молекулами дуже слабке. Через це температура плавлення і кипіння сполуки невисока, за звичайних умов цей оксид є газом і має запах.

206. Серед наведених оксидів йонними речовинами є: К2O, ВаО.

207.

Оксиди

кислотні

оновні

Сl2O7, SiO2, SO2

Li2O, Cu2O, MgO, FeO

208. Реагують з водою — Li2O, Na2O, К2O, Rb2O, Cs2O, Fr2O, CaO, SrO, BaO, RaO.

Загальні рівняння реакції: M2O + Н2O = 2МОН, МО + Н2O = М(ОН)2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити