Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 29. Властивості та використання основ

Пояснення

Основи — це тверді речовини йонної будови. Більшість основ не розчиняються у воді. Розчинні у воді основи називають лугами. Луги змінюють забарвлення індикаторів.

Основи реагують із кислотними оксидами і кислотами з утворенням солей і води. Луги реагують також із солями, утворюючи нову основу і нову сіль. Нерозчинні основи розкладаються при нагріванні на відповідні оксиди і воду.

Реакцію між основою і кислотою називають реакцією нейтралізації.

225. Приклади реакцій за участю основ:

реакцій обміну —

нейтралізації —

розкладу —

229. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

Mg(OH)2 + 2HN0O = Mg(NO3)2 + 2H2O.

2. Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти:

Готуємо запис для складання пропорції. Під формулами сполук HNO3 і Mg(OH)2 їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Над формулами — обчислену кількість речовини нітратної кислоти 0,2 моль та х г — невідому кількість речовини магній гідроксиду:

3. Складаємо пропорцію й розв’язуємо її:

за рівнянням реакції з 2 моль HNO3 реагує 1 моль Mg(OH)2;

за умовою задачі з 0,2 моль HNO3 реагує х моль Mg(OH)2;

Відповідь: n(Mg(OH)2) = 0,1 моль.

230. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4.

2. За рівнянням реакції складаємо пропорцію і обчислюємо кількість речовини ферум(ІІ) гідроксиду:

3. Обчислюємо масу ферум(ІІ) гідроксиду: M(Fe(OH)2 = 90 г/моль; m(Fe(OH)2) = n(Fe(OH)2) ∙ M(Fe(OH)2) = 0,025 моль ∙ 90 г/моль = 2,25 г.

Відповідь: ni(Fe(OH) ) = 2,25 г.

231. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

2. Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду: M(Ва(ОН)2) = 171 г/моль;

3. За рівнянням реакції видно, що n(SO2) = n(Ва(ОН)2) = 0,2 моль.

Отже, знаходимо об’єм сірчистого газу за нормальних умов:

Відповідь: V(SO2) = 4,48 л.

232. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

2. Обчислюємо кількість речовини калій гідроксиду: М(КОН) = 56 г/моль;

З рівняння реакції видно, що n(КОН) : n(Мn(ОН)2) = 2 : 1, тобто кількість речовини Мn(ОН)2 удвічі менша від кількості речовини КОН.

Отже, n(Мn(ОН)2) = 0,4 моль : 2 = 0,2 моль.

3. Обчислимо масу осаду манган(ІІ) гідроксиду:

Відповідь: m(Mn(OH) ) = 17,8 г.

233. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічні рівняння:

Нехай m(NaOH) = x г.

Тоді маса барій гідроксиду становитиме:

m(Ва(ОН)2) = m(NaOH, Ва(ОН)2) - m(NaOH) = (25,1 - х) г.

2. Обчислюємо молярні маси і кількості речовин, указаних в умові задачі:

3. Позначимо кількість речовини нітратної кислоти у першому рівнянні хімічної реакції n1(HNO3), у другому рівнянні n2(НNO3).

n1(HNO3) + n2(HNO3) = 0,4 моль.

За першим рівнянням кількість речовин нітратної кислоти вдвічі більша за кількість речовини барій гідроксиду:

За другим рівнянням кількості речовин нітратної кислоти і барій, гідроксиду однакові:

Отже,

Розв’язуємо рівняння і знаходимо масу натрій гідроксиду.

1004 — 40x + 85,5x = 1368; 45,5x = 364; х = 8 г = m(МаОН).

Масова частка натрій гідроксиду у суміші

Відповідь: w(NaOH) = 31,9%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити