Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Властивості та використання кислот

Пояснення

Кислоти — це молекулярні речовини, розчинні у воді. Вони змінюють забарвлення індикаторів.

Кислоти взаємодіють із металами, які в ряді активності металів стоять до Н (крім HNO3, H2SO4(кoнц)). У результаті реакції виділяється водень й утворюється сіль. Такі реакції називають реакціями заміщення.

Кислоти реагують з основними оксидами й основами з утворенням солей і води, а також із солями менш сильних кислот (продукти реакції — інша сіль + інша кислота).

Деякі оксигеновмісні кислоти розкладаються при нагріванні.

242. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O.

2. Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду:

3. За рівнянням реакції складаємо пропорцію і обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти:

4. Обчислюємо масу сульфатної кислоти: M(H2SO4) = 98 г/моль;

m(H2SO4) = n(H2SO4) ∙ M(H2SO4) = 0,1 моль ∙ 98 г/моль = 9,8 г.

Відповідь: m(H2SO4) = 9,8 г.

243. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічні рівняння:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2;

Ag + НСl ≠

2. Обчислюємо кількість речовини водню:

3. За рівнянням реакції складаємо пропорцію і обчислюємо кількість речовини цинку:

4. Обчислюємо масу цинку: M(Zn) = 65 г/моль;

Обчислюємо масу срібла:

Відповідь: w(Ag) = 79,7%

244. Дано:

Розв’язання:

1. Складаємо хімічне рівняння:

4HNO3 = 4NO2 + O2 + 2Н2O.

За коефіцієнтами в рівнянні реакції, у результаті розкладу 5 моль нітратної кислоти виділиться 5 моль суміші газів, що відповідає об’єму.

V(газів) = 5 моль ∙ 22,4 моль/л = 112 л.

За умовою задачі, під час розкладу нітратної кислоти виділилося 11,2 л суміші газів.

Складаємо пропорцію й розв’язуємо її:

за рівнянням реакції з 4 моль HNO3 утворюється 112 л газів,

за умовою задачі з х моль HNO3 утворюється 11,2 л газів;

Знаходимо масу нітратної кислоти:

m(HNO3) = M(HNO3) ∙ n(HNO3) = 63 г/моль ∙ 0,4 моль = 25,2 г.

Відповідь: m(HNO3) = 25,2 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити