Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 31. Амфотерні оксиди і гідроксиди

Пояснення

Оксиди та гідроксиди металічних елементів, що виявляють як основні, так і кислотні властивості, називаються амфотерними.

Амфотерні сполуки взаємодіють із кислотами і лугами, з кислотними та основними оксидами з утворенням солей.

Амфотерні гідроксиди розкладаються при нагріванні.

249. Магній гідроксид не реагує з натрій гідроксидом.

Mg(OH)2 + NaOH ≠

Цинк гідроксид розчиняється у натрій гідроксиді.

Zn(OH)2 + 2NaOH + Н2O = Na2[Zn(OH)4].

250. Дано:

Розв’язання:

Запишемо вираз для розрахунку відносної молекулярної маси амфотерного гідроксиду, де х — число гідроксильних груп, яке дорівнює валентності Me.

Нехай х = 2, тоді Ar(Ме) = 69, таке значення відносної атомної маси не відповідає шуканому елементу.

Нехай х = 3, тоді Ar(Ме) = 52, таке значення відносної атомної маси відповідає Хрому, Сr(ОН)3 — має амфотерні властивості.

Відповідь: Сг(ОН)3.

251. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини вуглекислого газу:

Одна формульна одиниця ферум(ІІІ) оксиду МІСТИТЬ 5 йонів.

Тому кількість речовини карбон(ІУ) оксиду потрібно розділити на 5. Порція ферум(ІІІ) оксиду кількістю міститиме стільки йонів, скільки молекул міститься в 0,25 моль карбон(ІV) оксиду.

Знайдемо масу ферум(ІІІ) оксиду:

Відповідь: m(Fe2O3) = 8 г.

252. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини алюміній гідроксиду:

За рівнянням реакції кількість речовини алюміній оксиду, яка утвориться у результаті реакції, буде вдвічі меншою.

Тобто з 0,5 моль алюміній гідроксиду утвориться 0,25 моль алюміній оксиду. Знайдемо масу алюміній оксиду, за умови, що розкладеться весь алюміній гідроксид.

За умовою задачі маса оксиду менша, значить, гідроксид розклався не повністю.

Відповідь: гідроксид розклався не повністю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити