Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 32. Властивості та використання солей

Пояснення

Солі — це йонні сполуки. Вони тверді, мають високі температури плавлення, різну розчинність у воді.

Солі взаємодіють із металами з утворенням іншої солі та іншого металу. Такі реакції відбуваються, якщо метал-реагент активніший за метал-продукт.

Солі вступають у реакції обміну з лугами, кислотами, іншими солями. Деякі оксигеновмісні солі (карбонати, сульфіти, силікати, нітрати тощо) при нагріванні розкладаються.

258. Дано:

Розв’язання:

Відомо, що фторидна кислота розчиняє скло, тому для досліду потрібно взяти розчинну сіль фторидної кислоти.

Fe(NO3)3 + 3KF = FeF3 + 3KNO3

Обчислимо кількість речовини ферум(ІІІ) нітрату:

За рівнянням реакції кількості речовини ферум(ІІІ) нітрату і ферум(ІІІ) фториду однакові.

n(Fe(NO3)3) = n(FeF3) = 0,02 моль.

Знайдемо масу ферум(ІІІ) фториду.

Відповідь: m(FeF3) = 2,26 г.

259. Дано:

Розв’язання:

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb

Обчислимо кількість речовини цинку:

За рівнянням реакції кількості речовини цинку і плюмбум(ІІ) нітрату однакові.

n(Pb(NO3)2) = n(Zn) = 0,2 моль.

Знайдемо масу плюмбум(ІІ) нітрату.

Отже, плюмбум(ІІ) нітрат прореагує повністю.

Відповідь: цинкового порошку вистачить для того, щоб плюмбум(ІІ) нітрат прореагував повністю.

260. Дано:

Розв’язання:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Порції металів кількістю речовини 1 моль мають масу m(Fe) = 56 г, m(Cu) = 64 г.

Якщо на пластинці осяде 1 моль міді, то 1 моль йонів Феруму перейде у розчин. При цьому маса пластинки збільшиться на: m(Cu) - m(Fe) = 64 г - 56 г = 8 г.

Складаємо пропорцію:

Якщо маса пластинки збільшиться на 8 г, виділиться 1 моль міді, а якщо маса пластинки збільшиться на 0,8 г, виділиться х моль міді.

Обчислимо масу міді:

Відповідь: m(Сu) = 6,4 г.

261. Дано:

Розв’язання:

Позначимо масу натрій нітрату — m(NaNO3) = х г.

Тоді маса калій нітрату буде m(KNO3) = (28,7 - х) г.

Позначимо кількість речовини кисню, що утвориться у результаті розкладу натрій нітрату, — n1(O2), а кількість речовини кисню, що утвориться у результаті розкладу калій нітрату, — n2(O2).

Тоді n1(O2) + n2(O2) = 0,15 моль.

Складаємо пропорції за рівняннями 1 і 2:

Сумарна кількість речовини кисню буде дорівнювати:

Розв’язуємо рівняння, знаходимо масу натрій нітрату.

Відповідь: m(NaNO3) = 8 г, m(KNO3) = 20,2 г.

262. а) Магній у витискувальному ряду знаходиться до водню, тому реагуватиме з хлоридною кислотою: Mg + 2НСl = MgCl2 + Н2.

Магній активніший за нікель, тому буде його витискувати з розчину його солі. Mg + NiSO4 = MgSO4 + Ni.

б) Реакції за участю срібла йти не будуть.

263. Буде відбуватись тільки реакція між кальцій карбонатом і хлоридною кислотою:

СаСO3 + NiSO4 ≠ не реагує, кальцій карбонат нерозчинна сіль, а реакції між солями відбуваються у розчинах.

З натрій нітратом реакції не відбуваються, бо у результаті реакції не утворюються газ або осад.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити